[:th]CrCF Logo[:]

ศูนย์ป้องกันการทรมานอุ้มหายฯ สำนักงานอัยการสูงสุด รับเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษ กรณีสุรชัย และสยาม ธีรวุฒิ

Share

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานอุ้มหายฯ (ศป.ทส.) สำนักงานอัยการสูงสุด รับเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษ กรณีสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์และสยาม ธีรวุฒิ
.
วันที่ 15 มี.ค. 2566 เวลา 10.00 น. (ที่ผ่านมา) ปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์ ภรรยาของนายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ และกัญญา ธีรวุฒิ มารดาของสยาม ธีรวุฒิ สองนักปกป้องสิทธิหญิง ได้เข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย (ศป.ทส.) ณ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนบรมราชชนนี ถนนบรมราชชนนี ข้างซอย 73 ชั้น 1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. เพื่อขอให้อัยการเข้าตรวจสอบค้นหาความจริงหรือสอบสวนกรณีการสูญหายของนายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์และสยาม ธีรวุฒิ ตามพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565
.
โดยเจ้าหน้าที่อัยการที่เข้าเวรในวันดังกล่าวได้จัดทำบันทึกคำร้องทุกข์/คำกล่าวโทษ ซึ่งระบุข้อมูลพฤติการณ์เกี่ยวกับข้อเท็จจริง เพื่อนำเสนอต่ออธิบดีสำนักงานอัยการสูงสุดให้พิจารณาว่าสามารถดำเนินการสอบสวนได้หรือไม่ต่อไป หากพิจารณาแล้วว่าสามารถสอบสวนข้อเท็จจริงได้ จะมีการตั้งทีมสอบสวนและติดต่อกับผู้เสียหาย ได้แก่ ปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์ และกัญญา ธีรวุฒิ ต่อไป สำหรับระยะเวลาดำเนินการ ยังไม่มีการกำหนดกรอบแน่ชัด