[:th]CrCF Logo[:]

คุยกับ พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้ผลักดัน พรบ. อุ้มหายฯ ถึงปัญหาความชอบธรรมที่รัฐพยายามเลื่อนการบังคับใช้ | ประชาไท

Share

27 ก.พ. 2566 เวลา 19.30-20.00 น. ประชาไทชวนรับชมถ่ายทอดสดการสนทนากับ พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผอ.มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ผู้ผลักดัน พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย เพื่อพูดคุยถึงปัญหาความชอบธรรมที่รัฐบาลพยายามเลื่อนการบังคับใช้ออกไป ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ก่อนที่สภาจะพิจารณาในวันพรุ่งนี้ (28 ก.พ. 2566)

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ขยายกำหนดเวลาในการมีผลใช้บังคับเฉพาะ ม.22 ม.23 ม.24 และ ม.25 ออกไป ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 เป็นต้นไป จากเดิมที่เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 22 ก.พ. 2566 โดยที่สภาฯ มีกำหนดพิจารณาพรุ่งนี้ (28 ก.พ.) ท่ามกลางกระแสคัดค้านการเลื่อนจากภาคประชาสังคม ส.ส. ฝ่ายค้าน รวมทั้ง ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลอย่างพรรคประชาธิปัตย์ ชายแดนใต้