[:th]CrCF Logo[:]

ความรุนแรงโดยรัฐไทย: การทรมาน และการอุ้มหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐ

Share

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทั้งการทรมานคนบริสุทธิ์อย่างโหดเหี้ยม และการอุ้มประชาชนหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐมาโดยตลอด แต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 เพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในพระราชบัญญัตินี้มีหลายข้อเลยที่จะมาช่วยเรื่องการทรมาน และการอุ้มหายได้ เพราะกฎหมายนี้มีทั้งมาตรการป้องกัน ปราบปราม ฟื้นฟู และเยียวยา …เดี๋ยวพูดให้ฟัง

วิดีโอนี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Transitional Justice and Peacebuilding ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป เนื้อหาในวีดีโอถือเป็นความรับผิดชอบของมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ประเทศไทย แต่เพียงผู้เดียว และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองของสหภาพยุโรป