ละติจูดที่ 6

ขอเชิญร่วมชมภาพยนตร์ “ละติจูดที่ 6” และร่วมเสวนาในหัวข้อ “ความรัก ความรุนแรง และสันติภาพ เสียงของคนในบ้านปรากฏออกซึ่งความจริง”

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ PKY1 อาคารเรียนภูกามยาว

ผู้ร่วมวงเสวนา

อาจารย์ถิรยุส์ บำบัด คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (การเมืองการปกครองท้องถิ่น)
คุณอากิฟ การะเกตุ สมาชิกชมรมมุสลิม จากนราธิวาส
คุณอามาหน๊ะ อูตง สมาชิกชมรมมุสลิม จากนราธิวาส
คุณรัฐศาสตร์ ชาแท่น กองบรรณาธิการวารสารฯ ผู้ดำเนินรายการ

ชั่วโมงกิจกรรม 5 ชม.
#สัปดาห์รัฐศาสตร์วิชาการ#สิงห์กว๊าน#รัฐพัฒน์นวัตกรเพื่อชุมชน, สภานิสิตรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา – Political Science Student Councilองค์การนิสิตรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา @ชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยพะเยา Amnesty UP Club

สอบถามเพิ่มเติม: วารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนิสิต-นักศึกษา

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง