[:th]CrCF Logo[:]

ศาลแพ่งนัดสืบพยานโจทก์ กรณี WeVo “ฟ้องกลับ” สตช. เหตุจับกุมมิชอบ และใช้กำลังสลายการทำกิจกรรมขายกุ้ง

Share

ศาลแพ่งนัดสืบพยานโจทก์ กรณี WeVo “ฟ้องกลับ” สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เหตุจับกุมมิชอบ และใช้กำลังสลายการทำกิจกรรมขายกุ้ง ปี 2563

วันที่ 18-19 ต.ค. เวลา 9.00 น. ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ นัดสืบพยานโจทก์ในคดีแพ่งที่กลุ่ม We Volunteer หรือ WeVo ฟ้อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.1282/2564 เหตุเจ้าหน้าที่ใช้กำลังสลายการทำกิจกรรม และจับกุมมิชอบจากกิจกรรมขายกุ้งช่วยเหลือเกษตรกรเพาะเลี้ยงกุ้ง บริเวณสนามหลวง และอนุสรณ์ 14 ตุลา เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2563

กิจกรรมขายกุ้งของกลุ่ม WeVo ได้จัดขึ้นในวันสุดท้ายของปี 2563 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมนับถอยหลังสู่วันปีใหม่ “เคาด์ดาวน์ 2021” โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพาะเลี้ยงกุ้ง ในช่วงเวลาดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างหนักจากการที่มีการสั่งปิดตลาดกลางกุ้ง จ. สมุทรสาคร กลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดขนาดใหญ่ ส่งผลให้ประชาชนไม่กล้าบริโภคกุ้ง

อย่างไรก็ตาม ในวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้พยายามยุติการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยใช้กำลังในการสลายการทำกิจกรรม และเข้าจับกุมประชาชนและกลุ่ม WeVo อ้างว่าป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ทำให้มีผู้ถูกจับกุมกว่า 11 คน ผู้ถูกจับกุมบางส่วนถูกเจ้าหน้าที่ทำร้ายระหว่างการจับกุม

นอกจากนี้กุ้งกว่า 1,000 กิโลกรัมยังได้รับความเสียหาย เน่าเสีย เนื่องจากไม่สามารถขายกุ้งได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นเหตุให้ในวันที่ 24 มิ.ย. 2564 กลุ่ม WeVo พร้อมด้วยทนายความจาก มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ในนามภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่ง สตช. หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยมิชอบ โดยเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 3,020,645 บาท

คดีนี้การที่เจ้าหน้าที่ใช้กำลังจับกุมเกินกว่าเหตุ โดยไม่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และไม่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นสำคัญ นอกจากจะไม่ได้มุ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอันเป็นหน้าที่ที่ตนพึงกระทำแล้ว ยังใช้กำลังประทุษร้ายประชาชนที่มาจัดกิจกรรมและทำให้ทรัพย์สินเสียหาย ส่งผลให้เกษตรกรขาดรายได้ซ้ำเติมความลำบากของประชาชนมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน จึงขอเชิญชวนให้สื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจ ติดตามการสืบพยานในวันและเวลาดังกล่าวต่อไปอย่างใกล้ชิด

TAG