[:th]CrCF Logo[:]

ขอเชิญร่วมงานเสวนา ความยุติธรรมในยุคเปลี่ยนผ่าน 6 ตุลาเผชิญหน้าปิศาจ ณ KINJAI CONTEMPORARY

Share

เสวนา ความยุติธรรมในยุคเปลี่ยนผ่าน | 6 ตุลาเผชิญหน้าปิศาจ

ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ 6 ตุลา 19, พฤษภา 35 หรือการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงปี 53 ต่างเป็นการฆาตกรรมทางการเมืองที่สังคมไทยไม่ยอมให้การแสวงหาข้อเท็จจริงเกิดขึ้นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เมื่อเป็นดังนั้น เราจึงไม่อาจรู้ได้แน่ชัดว่าใครบ้างที่ควรเป็นผู้รับผิดชอบต่อความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับผู้สูญเสีย นั่นหมายความว่า สังคมไทยจะเปลี่ยนผ่านได้ก็ต้องมีการมอบความยุติธรรมคืนให้แก่พวกเขาเหล่านั้นเสียก่อน ดังประสบการณ์ทั่วโลกว่าถ้า “ไม่มี “‘การเปลี่ยนแปลงเชิงระบอบ (regime change)’ เกิดขึ้นแล้วการแสวงหาความยุติธรรมหรือการปรองดองใดๆ ย่อมไม่เกิดขึ้น

“ความยุติธรรมในยุคเปลี่ยนผ่าน” จึงเป็นทั้งประเด็นและชื่อวงเสวนาที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์

9 ตุลาคมนี้ เวลา 17.30-19.30 น. ณ KINJAI CONTEMPORARY และถ่ายทอดสดที่เฟซบุ๊กเพจ และช่องยูทูป Common School

ร่วมเสวนาโดย
– ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ภัควดี วีระภาสพงษ์ นักแปลอิสระ
– ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า

ดำเนินรายการโดย
– เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว สถาบันสิทธิมนุษยชน และสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ “6 ตุลา เผชิญหน้าปิศาจ | 6 October: Facing Demons” โดย โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 6 ตุลา- October 6 Museum Project ร่วมกับ คณะก้าวหน้า – Progressive Movement และ Common School

#6ตุลาเผชิญหน้าปิศาจ #6ตุลา #พิพิธภัณฑ์6ตุลา #kinjaicontemporary