[:th]CrCF Logo[:]

ขอเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ “ซ้อมทรมาน อุ้ม (หาย) ความรุนแรงโดยรัฐและความต้องการของผู้เสียหาย”

Share

นิทรรศการ “6 ตุลา เผชิญหน้าปิศาจ | 6 October: Facing Demons” โดย โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 6 ตุลา- October 6 Museum Project ร่วมกับ มูลนิธิ คณะก้าวหน้า – Progressive Movement และ Common School

ขอเชิญทุกท่านร่วมเสวนาในหัวข้อ “ซ้อมทรมาน อุ้ม (หาย): ความรุนแรงโดยรัฐและความต้องการของผู้เสียหาย”

ร่วมเสวนาโดย
– โมฮำมัดรอฮมัด มามุ
– วัฒนชัย วินิจจะกูล
– ณัฐวุฒิ บัวประทุม
– ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์

ดำเนินรายการโดย
– นวลน้อย ธรรมเสถียร

จากเหตุการณ์ 6 ตุลา ปี 2519, การสลายการชุมนุมคนเสื้อแดง พ.ค. 53 ตลอดจนความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน ความรุนแรงจากรัฐส่งผลกระทบตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับประเทศ คำถามเช่น ผู้เสียหายและครอบครัว จดจำ จัดการ และอยู่กับ “สิ่ง” ที่้เกิดขึ้นอย่างไร

พวกเขาต้องการอะไรจากรัฐ ยังคงเป็นคำถามตั้งแต่ปี 2519 จนถึงปัจจุบัน วงสนทนานี้ชวนพูดคุย ถึงวงจรความรุนแรง ความต้องการของผู้เสียหายและครอบครัว มาตรการการเยียวยาโดยรัฐที่มีในอดีต ตลอดจนพระราชบัญญัติป้องกันการซ้อมทรมาน และอุ้มหาย ว่าจะมีส่วนช่วยคืนความยุติธรรมและป้องกันความรุนแรงได้มากน้อยเพียงใด

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ณ KINJAI CONTEMPORARY และถ่ายทอดสดที่เฟซบุ๊กเพจ Common School

เสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ “6 ตุลา เผชิญหน้าปิศาจ | 6 October: Facing Demons” โดย โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 6 ตุลา- October 6 Museum Project ร่วมกับ คณะก้าวหน้า – Progressive Movement และ Common School

For more information
081-848-8041
089-815-3082
Email: kinjaicontemporary@gmail.com