[:th]CrCF Logo[:]
[:th]แม่พลทหารประจักษ์ เหยื่อทรมานค่ายทหาร ยื่นอุทธรณ์[:]

แม่พลทหารประจักษ์ เหยื่อทรมานค่ายทหาร ยื่นอุทธรณ์ ขอสั่งจ่ายค่าเสียหายคดีอาญา

Share

แม่พลทหารประจักษ์ แก้วคงธรรม เหยื่อทรมานในค่ายทหาร ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ ขอศาลสั่งจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายคดีอาญา หลัง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ยกคำร้องเหตุยื่นเกินกำหนด 1 ปี

เมื่อวันที่ 23 ส.ค 2565 นางปพิชญา เอียดนุ่น แม่ของพลทหารประจักษ์ แก้วคงธรรม ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ต่อศาลอุทธรณ์ เนื่องจากในการประชุมที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2565 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคำขออุทธรณ์ของแม่พลทหารประจักษ์ และมีมติเห็นพ้องกับคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยที่ได้ยกคำร้องของนางปพิชญาไปก่อนหน้า นางปพิชญาไม่เห็นด้วยต่อคำวินิจฉัยของ คกก. จึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์เพื่อทวงถามสิทธิในการได้รับการเยียวยาในครั้งนี้อีกด้วย

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ได้มีมติเห็นพ้องให้ยกคำร้อง โดยให้เหตุผลว่า ผู้เสียหายยื่นคำขอเกินระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระทำผิด เนื่องจากคดีนี้นายประจักษ์ถูกทำร้ายตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2562 และเริ่มจดจำเหตุการณ์ได้หลังจากเกิดเหตุเป็นเวลากว่า 5 เดือน จึงถือว่าผู้เสียหายรู้ถึงการกระทำผิดเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2562 แต่ยื่นคำขอรับค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2564 จึงเป็นการยื่นคำขอเกินกำหนดระยะเวลาหนึ่งปี

นางปพิชญาต่อสู้ในอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ว่า หลังจากที่ตนทราบเรื่องจากลูกชายแล้วได้ติดต่อ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย และแจ้งความร้องทุกข์ที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงสาเหตุที่ลูกชายถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2564 ดังนั้นการนับอายุความของการยื่นคำร้องขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ควรนับแต่วันที่ผู้เสียหายมีสติและสามารถสื่อสารให้ตนฟังได้อย่างเข้าใจ และยื่นร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ซึ่งตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ที่บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครอง และเยียวยาสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา นอกจากนี้ระยะเวลา 1 ปีดังกล่าว มิใช่อายุความ แต่เป็นระยะเวลาเพื่อเร่งรัดให้ผู้เสียหายหรือทายาทยื่นคำขอรับค่าตอบแทนเพื่อประโยชน์ในทางการบริหารของกระทรวงยุติธรรม

ดังนั้นแม้หากเป็นกรณีที่ผู้เสียหายหรือทายาท อาจยื่นคำขอรับค่าตอบแทนล่าช้าไปกว่ากำหนดอยู่บ้าง เนื่องจากไม่ทรายถึงสิทธิในการรับค่าตอบแทนหรือยังไม่ชัดเจนว่าตนเป็นผู้เสียหายจากการกระทำผิดอาญาหรือไม่ หรือมีเหตุอันสมควรประการอื่น ผู้เสียหายหรือทายาทก็ไม่ควรถูกตัดสิทธิในการขอรับค่าตอบแทน กรณีของลูกชายตนนั้นจึงสมควรได้รับค่าตอบแทนเป็นการเยียวยาจากรัฐ แม้จะไม่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตไปจนตลอดสิ้นอายุขัยของลูกชายและเทียบไม่ได้กับสิ่งที่ลูกชายต้องประสบ แต่ก็ยังถือว่าดีกว่าที่จะไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาใดๆจากรัฐเลย

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนให้สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจ ติดตามคดีนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามว่าพลทหารประจักษ์ แก้วคงธรรม ผู้เสียหายจากการถูกทําร้ายร่างกายในกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 56 เมื่อปี 2560 จนได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงและได้รับการกระทบกระเทือนทางสมอง ทำให้พิการตลอดชีวิตและยังคงต้องรับการรักษาทางร่างกาย และทางจิตเวชอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนั้น จะได้รับความยุติธรรมจากรัฐอย่างสมควรหรือไม่