[:th]CrCF Logo[:]

ตัวแทนชนเผ่าพื้นเมืองฯ ส่งหนังสือถึง รมต. ทรัพย์ฯ คัดค้านให้ชัยวัฒน์กลับเข้ารับราชการ

Share

ตัวแทนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เครือข่ายกะเหรี่ยงฯ และตัวแทนชาวบ้านบางกลอย ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่า การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คัดค้านคำสั่งทุเลาคำสั่งศาลปกครองที่ให้ชัยวัฒน์ กลับเข้ารับราชการ

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 วันชนเผ่าพื้นเมืองสากล ตัวแทนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยและตัวแทนเครือข่ายกะเหรี่ยง และชาวบ้านบางกลอย จะไปยื่นหนังสือขอให้รมต. กระทรวงทรัพย์ฯ ขอให้อุทธรณ์คำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำพิพากษากรณีปลดนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ออกจากราชการ

​ตามที่ศาลปกครองเพชรบุรีได้มีคำสั่งในคดีหมายเลขดำที่ บ. 20/2565 ให้ทุเลาการบังคับตามคำพิพากษากรณีที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปลดนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ออกจากราชการเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นคำสั่งที่องค์กร กลุ่ม และบุคคลตามรายนามที่แนบมาในจดหมายนี้ไม่เห็นด้วย และขอให้ท่านตามอำนาจหน้าที่อุทธรณ์คำสั่งนี้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม

การให้ออกจากราชการนั้นถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว แม้จะมีความล่าช้ามากก็ตาม เนื่องจากเหตุการณ์ที่เป็นต้นเหตุความขัดแย้งที่นำมาสู่ความรุนแรงในการบังคับขับไล่ และเผ่าทำลายบ้านพัก ยุ้งข้าวของชาวกะเหรี่ยงในผืนป่าแก่งกระจานในระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2554 นั้นเป็นการกระทำผิดกฎหมายที่ร้ายแรง มีคำสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ส.660/2559 ระบุว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจะต้องชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร และพวกได้รื้อถอนทำลายสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงรวมทั้งบ้านพักจำนวน 98 หลัง

​การที่นายชัยวัฒน์ฯ อ้างในการร้องต่อศาลปกครองให้เพิกถอนคำสั่ง กระทรวงทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ที่ให้ออกจากราชการ และขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการปลดออกจากราชการว่า ตนต้องทำหน้าที่เป็นพยานในคดีป่าไม้ที่ดินจำนวนกว่าสี่ร้อยคดี และต้องไปเป็นพยานในชั้นศาลด้วยตนเองนั้น หากไม่เป็นเช่นนั้นจะเกิดความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยานั้นไม่เป็นความจริง

เนื่องจากทาง กระทรวงทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานราชการก็ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานแทนตามความเหมาะสมแล้ว ไม่เป็นอุปสรรคของทางราชการแต่อย่างใด อีกทั้งคำสั่งทุเลาก่อนคำพิพากษานี้ยังมีความเห็นแย้งของตุลาการเจ้าของสำนวนที่น่ารับฟังเป็นเหตุผลตามข้อเท็จจริง และทางกฎหมายจึงขอให้ท่านในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ อุทธรณ์คำสั่งนี้ในทันทีตามหน้าที่ตามกำหนดระยะเวลาเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน


​​รายชื่อองค์กร กลุ่มและบุคคล (กำลังรวบรวมเพิ่มเติม)​​
1. เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
2. เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เขตงานตะนาวศรี
3. ชาวบ้านพื้นที่บางกลอย แก่งกระจาน
4. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม