[:th]CrCF Logo[:]
[:th]นิทรรศการ Scars of the mind[:]

“Scars of the mind” นิทรรศการ 3D Online ที่จะพาทุกคนไปทำความเข้าใจ การทรมานทางจิตใจ (Mental Torture)

Share

นิทรรศการ “Scars of the mind” นิทรรศการ 3D รูปแบบออนไลน์ เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2564 เป็นนิทรรศการที่นำภาพถ่ายของบุคคลที่เคยถูกเจ้าหน้าที่รัฐควบคุมตัว เนื่องจากตกเป็นผู้ที่รัฐคาดว่า น่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคงของรัฐ โดยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

การบุกตรวจค้น จับกุม คุมขัง กลายเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐกระทำได้โดยไม่จำเป็นต้องมีหมายเรียก หมายค้น หรือหมายจับ อันเนื่องมาจาก พื้นที่ตรงนี้ถูกควบคุมโดยกฎหมายพิเศษ 3 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ. กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551

โดยกฎหมายเหล่านี้ได้เพิ่มอำนาจหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในพื้นที่ให้มีสิทธิปฏิบัติหน้าที่ได้มากกว่าขอบเขตที่กฎหมายปกติให้ไว้ และเป็นเหตุผลสำคัญให้การกระทำของเจ้าหน้าที่เหล่านี้ไม่ได้รับการตรวจสอบถึงความชอบธรรมและความได้สัดส่วนในการใช้กฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กฎหมายเหล่านี้ ยังผลให้เกิดการกระทำนอกเหนือกฎหมายอันเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนในพื้นที่มากมาย เช่น การทรมานในสถานที่ควบคุมตัว การบังคับสูญหาย การวิสามัญฆาตกรรมผู้บริสุทธิ์ หรือแม้แต่การออกนโยบายเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของประชาชนโดยละเมิด อาทิเช่น การตรวจเก็บสารพันธุกรรม (DNA) ผู้บริสุทธิ์ รวมทั้งเด็ก เยาวชน และสตรีในพื้นที่ หรือนโยบายการตรวจเก็บอัตลักษณ์ใบหน้า ผ่านการลงทะเบียนซิมการ์ดแบบ “สองแชะ

โดยเฉพาะ การทรมาน ซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบวิธีการ ทั้งส่งกระทบต่อทางร่างกายแบบเห็นร่องรอยปรากฏชัดเจน หรือการทรมานที่ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจ (Mental Torture) ที่แม้จะไม่ส่งผลกระทบให้เห็นชัดเจนทางด้านร่างกาย แต่ส่งผลกระทบทางจิตใจและทำให้ผู้ถูกกระทำไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีก

นิทรรศการนี้จึงเป็นภาพสะท้อนเกี่ยวกับปัญหาการทรมานโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจกับผู้ถูกกระทำ และถือเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิที่รัฐควรเล็งเห็นความสำคัญของปัญหา และหาทางป้องกันไม่ให้การทรมานถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยอ้างเหตุผลเกี่ยวกับความมั่นคงอีก

สามารถรับชมนิทรรศการได้ที่: https://art.kunstmatrix.com/apps/artspaces/dist/index.html?timestamp=1626761407851#/?external=true&splashscreen=true&language=en&uid=61810&exhibition=7070740