[:th]CrCF Logo[:]

เสวนาออนไลน์ “ถอดบทเรียนสังคมไทย 1 ปี อุ้มหายวันเฉลิม”

Share

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ร่วมจัดเสวนาออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “ถอดบทเรียนสังคมไทย 1 ปีอุ้มหายวันเฉลิม” วันพุธที่ 2 มิ.ย. 2564 เวลา 18.00-20.00 น. ผ่าน เพจมูลนิธิผสานวัฒนธรรม Cross Cultural Foundation (CrCF)

โดยเสวนาแบ่งออกเป็น 2 ช่วง

ช่วงที่ 1: กระบวนการยุติธรรมที่ไม่มีความคืบหน้าของประเทศกัมพูชา และประเทศไทย ร่วมเสวนาโดย

บาดาร์ ฟารุคฮ์ เจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชน และหัวหน้าทีมประเทศไทย ประจำสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
มนทนา ดวงประภา เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล และนักกฎหมาย ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
ภัทรานิษฐ์ เยาดำ เจ้าหน้าที่อาวุโสงานรณรงค์ และนโยบาย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
– ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (รอการยืนยัน)
– ชวนคุยโดย พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ช่วงที่ 2: พูดคุยกับคนรุ่นใหม่ ถึงการตื่นตัว การตั้งคำถาม และความต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงของผู้คนที่ไม่เคยเกิดขึ้นในสังคมไทยมาก่อน ภายหลัง 1 ปี การบังคับสูญหาย วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ร่วมเสวนาโดย

สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ พี่สาวของ วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์
พริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้ร่วมก่อตั้ง กลุ่ม Re-solution
รักชนก ศรีนอก Clubhouse for Democracy
ณัฐกานต์ สุมน นักข่าวอิสระ
– ชวนคุยโดย ธนกร วงษ์ปัญญา ผู้สื่อข่าวจาก The Standard