สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์

พี่สาวของวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ยื่นหลักฐานสำคัญ ที่เคยส่งให้ศาลกัมพูชา ให้อัยการสูงสุดของไทย หลังกลับจากประเทศกัมพูชา

วันนี้ เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารเอ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นางสาว สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ พร้อมด้วยทนายความจาก ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน และ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม จะเข้ายื่นหลักฐานสำคัญที่เคยส่งให้ศาลชั้นต้นแห่งกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว กับอัยการสูงสุด กรณี นาย วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ น้องชายถูกประทุษร้าย และบังคับสูญหายระหว่างอยู่ในประเทศกัมพูชา

โดยการเข้าพบอัยการครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรก ภายหลังกลับจากประเทศกัมพูชา เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเกี่ยวกับการสูญหายของ นาย วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 นางสาว สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนถึงอัยการสูงสุด ให้ดำเนินการสอบสวนคดีการหายตัวไปของ นาย วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ดังกล่าว แต่เมื่อทางการกัมพูชาได้แจ้งว่า นายวันเฉลิม ไม่ได้หายไปในขณะที่อยู่ในประเทศกัมพูชา ทางอัยการสูงสุดจึงได้ส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนสอบสวนคดีดังกล่าว

ในการเข้าพบอัยการสูงสุดครั้งนี้นางสาว สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ จะนำส่งพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อยืนยันว่า นาย วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ได้ถูกบังคับให้สูญหายไป ขณะที่อยู่ในประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2563 ดังที่ได้ให้ถ้อยคำ และพยานหลักฐานไว้แก่ ศาลชั้นต้นแห่งกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในวันที่ 8 ธ.ค. 2563 เพื่อให้อัยการสูงสุดมีคำสั่งให้พนักงานอัยการสอบสวนเพื่อคลี่คลายคดีดังกล่าวร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไป

การยื่นเอกสารและพบปะกับตัวแทนอัยการสูงสุดมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

1. ขณะนี้ทางการกัมพูชาได้ปฏิเสธมาโดยตลอดเป็นเวลา 9 เดือนว่าวันเฉลิมไม่ได้อยู่ในกัมพูชา และไม่มีเหตุการณ์อุ้มหายเกิดขึ้น การเดินทางไปกัมพูชาเมื่อเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 พยานหลักฐานมากมายที่ยืนยันได้ว่าวันเฉลิมอยู่ในกัมพูชา และถูกอุ้มหายเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ปีที่แล้วจริง แม้ทางการกัมพูชาได้ให้ข่าวในทางสาธารณะ และได้ทำหนังสือแจ้ง UN หรือองค์การสหประชาชาติ

โดยเฉพาะกับคณะกรรมการต่ออนุสัญญาการป้องกันไม่ให้บุคคลสูญหายนั้นปฏิเสธว่าวันเฉลิมไม่ได้อยู่ที่กัมพูชา และไม่ได้ถูกอุ้มหายนั้นจึงไม่เป็นความจริง ส่วนองค์การสหประชาชาติที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีข้อมูลยืนยันว่า ในวัน และเวลาดังกล่าว มีเหตุการณ์อุ้มหาย วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ จริง

2. นางสาวสิตานัน ได้ยื่นพยานหลักฐานต่างๆ แก่ผู้พิพากษาไต่สวนของศาลชั้นต้นกรุงพนมเป็ญไปแล้วตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้ว ศาลแจ้งว่าจะแจ้งความคืบหน้าภายในหนึ่งเดือน แต่ทั้งทางนางสาวสิตานัน และทนายความของเธอที่กรุงพนมเป็ญยังไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้าใดๆ เลย

3. การมายื่นพยานหลักฐานต่างๆ แก่อัยการสูงสุดเพื่อขอให้ทางอัยการสูงสุดรับดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายเนื่องจากเหตุการณ์การบังคับให้สูญหายของนายวันเฉลิมเกิดขึ้นในต่างประเทศ ในกรณีที่เกิดคดีอาญากับคนไทยในต่างประเทศ อัยการสูงสุดมีหน้าที่ประสานงานด้านคดีเพื่อคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งวันเฉลิมด้วย อีกทั้ง อัยการสูงสุดได้รับแจ้งจากทางการกัมพูชาว่าวันเฉลิมไม่ได้อยู่ และถูกอุ้มหายในกัมพูชา จึงส่งเรื่องให้ดีเอสไอสอบสวน

ทางนางสาวสิตานันจึงมีความหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของทางการไทยทุกระดับโดยเราขอส่งพยานหลักฐานให้อัยการสูงสุดเพื่อยืนยันว่าวันเฉลิมอยู่ และถูกอุ้มหายในกัมพูชาเพื่อให้อัยการสูงสุดติดตามคดีโดยประสานกับทางการกัมพูชาและให้อัยการร่วมสืบสวนสอบสวนกับดีเอสไอต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม นางสาว สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ติดต่อ 092-391-4453

TAG

Exit mobile version