[:th]CrCF Logo[:]

ศาลปกครองรับฟ้อง คดีประชาชนชายแดนใต้ฟ้อง กสทช. ที่ตัดสัญญาณมือถือในช่วงโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563

Share

ศาลปกครองรับฟ้อง คดีประชาชนชายแดนใต้ฟ้อง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ตัดสัญญาณมือถือในช่วงโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563

เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศาลปกครองส่งใบแจ้งคำสั่งศาลหมายเลขคดีดำ เลขที่ 1766/2563 กรณีการระงับสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยศาลปกครองกลางมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง

หลังจากที่ศาลปกครองกลางใช้เวลาพิจารณาเป็นเวลา 6 เดือน ศาลได้รับพิจารณาคดียุทธศาสตร์นี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่ถูกละเมิดเนื่องจากการถูกตัดสัญญาณโทรศัพท์ เพราะไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนอัตลักษณ์ซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยระบบตรวจสอบใบหน้า (Face Recognition) หรือ “สองแชะ” เพิ่มจากการลงทะเบียนปกติอีกชั้นหนึ่ง ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสี่อำเภอในจังหวัดสงขลาได้รับความเสียหาย ไม่สามารถใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตได้ ฯลฯ

นายปรีดา นาคผิว ทนายความสิทธิมนุษยชน ประจำ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดชายแดนใต้ ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง กรณี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตัดสัญญาณโทรศัพท์ผู้ฟ้องคดีนี้ และประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ระบุว่า ประชาชนที่ถูกตัดสัญญาณได้รับความเดือนร้อนอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้ยื่นฟ้องเพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งเพิกถอนประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งของ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสัญญาณโทรศัพท์

คดีนี้ สืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถืออย่างน้อย 4 บริษัทได้ตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสี่อำเภอในจังหวัดสงขลา โดยมีการตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลขของผู้ร้องตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 จนถึง ปัจจุบัน โดยมีข้อความ (SMS) แจ้งมาในโทรศัพท์เคลื่อนที่หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีทำการโทรออกแต่ไม่สามารถโทรได้ว่า “หมายเลขของคุณใช้งานไม่ได้ชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนซิมด้วยระบบยืนยันผู้ใช้งานในพื้นที่ชายแดนใต้ ภายใน 30 เม.ย. 63 เพื่อเปิดใช้งาน นำซิม+บัตรปชช. ติดต่อ AIS Shop/เทเลวิซ/AISบัดดี้/ตัวแทน AIS หรือลงทะเบียนด้วยตนเองที่บ้าน กด *165*5*เลขบัตร ปชช. # โทรออก >รอรับSMS>ทำตามขั้นตอน หมายเลขจะใช้งานได้ภายใน 1 ชั่วโมง”

นาย สุรพงษ์ กองจันทึก ประธานมูล มูลนิธิผสานวัฒนธรรม กล่าวว่า การตัดสัญญาณโทรศัพท์ดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่ดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเลือกปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนใต้ เพราะประชาชนได้ลงทะเบียนตามปกติอย่างถูกต้อง แต่กลับเพิ่มเงื่อนไขพิเศษขึ้นมาเฉพาะใช้ในบางพื้นที่ แล้วตัดสัญญาณโทรศัพท์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นการซ้ำเติมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ซึ่งโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่ขาดไม่ได้ ไม่ต่างจากปัจจัยสี่ จึงรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการตัดสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อดำเนินการให้ผู้ใช้อำนาจปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ชอบธรรม และไม่ดำเนินการเช่นนี้อีก

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม และคำฟ้องได้ที่ https://www.ilaw.or.th/node/5760 บทความ : คนสามจังหวัดฟ้องกสทช. เหตุตัดสัญญาณมือถือเพราะไม่สแกนใบหน้า   ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ นายปรีดา นาคผิว โทร 089-6222474

RELATED ARTICLES