[:th]CrCF Logo[:]

วารสารเสียงชนเผ่า ปีที่ 12 ฉบับที่ 15 [มค. 2564] สวัสดิการอันน้อยนิด กับสิทธิที่ไม่เคยได้รับ

Share

วารสารเสียงขนเผ่า สื่อแนวราบจากชุมชนบนพื้นที่สูง วารสารราย 4 เดือน มกราคม 2564 ปีที่ 12 ฉบับที่ 15 จัดทำโดย โครงการพัฒนาระบบ และบริการสุขภาพชนเผ่าพื้นเมือง และกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อย และชาติพันธุ์ (พชช.) 76/52 หมู่บ้านคำหยาดฟ้า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  • สวัสดิการอันน้อยนิด กับสิทธิที่ไม่เคยได้รับ
  • ระหว่างการระบาดสวัสดิการของเด็กๆ อยู่ตรงไหน?
  • สิทธิในหลักประกันสุขภาพสำหรับบุคคล ที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยในรัฐไทย
  • แก่งกระจาน มรดกโลกทางธรรมชาติกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของชนพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยง
  • มุสลิมเชียงใหม่ ผลกระทบและการปรับตัวในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อย และชาติพันธุ์ (พชช.)
76/52 หมู่บ้านคำหยาดฟ้า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 088 2524 790 อีเมล htp.mailgroup@gmail.com
และ wtamee@gmail.com

บรรณาธิการอำนวยการ: วิวัฒน์ ตามี่
บรรณาธิการ: ขวัญเรียม จิตอารีย์
กองบรรณาธิการ: วิวัฒน์ ตามี่/สุมิตรชัย หัตถสาร/สุพจน์ หลี่จา/ศาสตรา บุญวิจิตร/ขวัญเรียม จิตอารีย์
รูปเล่ม/ศิลปกรรม: ดอกไม้ สตูดิโอ

สนับสนุนโดย
สำนัก 9 สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สนใจรับวารสารหรือเสนแนะได้ที่
โครงการพัฒนาระบบและบริการสุขภาพชนเผ่าพื้นเมือง
มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อย และชาติพันธุ์ (พชช.)
76/52 หมู่บ้านคำหยาดฟ้า อ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 088 2524 790 อีเมล์ wtamee@gmail.com และ domkaistudio@gmail.com

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab