[:th]CrCF Logo[:]
[:th]คดีไต่สวนการตายนายอับดุลเลาะฯ เสียชีวิตจากเหตุควบคุมตัวในค่ายทหาร เริ่มนัดสืบพยานที่ศาลสงขลา 24-26 พย. 2563[:]

คดีไต่สวนการตายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ เสียชีวิตในค่ายทหาร เริ่มสืบพยานที่ศาลสงขลา 24-26 พย. 2563

Share

ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดสงขลานัดสืบพยาน 24-26 พย. คดีไต่สวนการตายนายอับดุลเลาะฯ กรณีเสียชีวิตจากเหตุควบคุมตัวในค่ายทหาร

สืบเนื่องจากเหตุการณ์นายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ถูกควบคุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44  และส่งตัวไปยังค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 03.00 นาฬิกาของวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 พบว่าหมดสติอยู่ในห้องควบคุมศูนย์ซักถามของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ภายในค่ายอิงคยุทธบริหาร

โดยนายอับดุลเลาะฯ ได้รับการรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร จากนั้นได้ส่งไปรักษาตัวต่อ ณ อาคารผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) โรงพยาบาลปัตตานี  ต่อมาวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ และต่อมาได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม  2562

คดีชันสูตรพลิกศพนายอับดุลเลาะฯ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ช.1/2563 ของศาลจังหวัดสงขลา โดยพนักงานอัยการจังหวัดสงขลา เป็นผู้ร้องขอให้ศาลไต่สวนการตาย และนางสาวซูไมยะห์ มิงกะ ภรรยาของนายอับดุลเลาะฯ ได้ยื่นคำร้องขอเป็นผู้ร้องซักถามโดยแต่งตั้งทนายความเพื่อซักถามพยานที่พนักงานอัยการนำมาเบิกความต่อศาล และจะนำพยานที่ฝ่ายญาติผู้ตายอ้างมาเบิกความในคดีนี้ด้วย

ในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 น. เป็นวันที่ศาลจังหวัดสงขลานัดสืบพยานฝ่ายพนักงานอัยการ ประกอบด้วย นางสาวซูไมยะห์ ภริยานายอับดุลเลาะฯ เจ้าหน้าที่ทหารในค่ายอิงคยุทรบริหารจำนวนหลายปาก และแพทย์ประจำโรงบาลปัตานี และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นต้น

จึงขอเชิญสื่อมวลและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง และนำเสนอข่าวกรณีอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
– นายอับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ ทนายความ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม  โทร 081 8987408
– นายปรีดา นาคผิว ทนายความ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร 089 6222474
– นายสากีมัน เบญจเดชา  ทนายความ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม โทร 086 0374318