[:th]CrCF Logo[:]

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีรำลึก และทำบุญ (อัรเวาะห์) ให้ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตากใบ

Share

[:th]

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีรำลึก และทำบุญ (อัรเวาะห์) ให้ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตากใบในวันครบรอบวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ที่จะถึงนี้ ครบรอบ 16 ปี เหตุการณ์สลายการชุมนุมที่หน้า สภ.ตากใบ  ได้ปรึกษาหารือกับเพื่อนและชาวบ้านมีผู้คนที่เกี่ยวข้องอยากมาพบปะและทำพิธีกรรมทางศาสนาละหมาดฮายัดร่วมกันในวันรำลึกปีนี้

ชาวบ้านได้ประชุมหารือ กับ กะแยนะ แยน๊ะ สะแลแม กะน๊ะ ตากใบ คิดว่าอยากจัดเลี้ยงขนมจีน 400 โล (4 ปีโก) คาดการณ์จะเลี้ยงคนได้จำนวนมากในราคาไม่แพง อยากให้งานเป็นพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยน เพราะเหตุการณ์ศูนย์ร่วมความรู้สึกของชาวบ้านและสังคมเมื่อได้พบปะแลกเปลี่ยนกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเชิญมาร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟัง เป็นเวทีสานเสวนากันอย่างไม่เป็นทางการ งานนี้ชาวบ้านอยากให้เกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์ตากใบยังอยู่ในใจและในความทรงจำตลอดไป อยากจัดงานทุกปีเพราะทุกๆ วันที่ 25 ตุลาคมเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่บ้านเรา ที่โรงเรียนตาดีกา(อิฮซัน)บ้านจาเราะ ม.1 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  เริ่มเวลา 10.00 น. เชิญเพื่อนมุสลิมละหมาดร่วมกัน 13.30 น.