[:th]CrCF Logo[:]
จดหมายเปิดผนึกถึง AICHR

จดหมายเปิดผนึกถึง AICHR ขอให้มีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในอาเซียน รวมทั้งคดีวันเฉลิม

Share

จดหมายเปิดผนึกถึง AICHR คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR)

บ้านเลขที่ 299 ถนนเขื่อนธานี ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ประเทศไทย

4 ตุลาคม 2563

เรื่อง: ขอให้มีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในอาเซียน โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงข้อ 11 ของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เกี่ยวกับการลักพาตัวและการบังคับบุคคลให้สูญหายต่อนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ในกัมพูชาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

เรียนประธาน AICHR

ข้าพเจ้า นส. สิตานันท์ สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ได้รับมอบอำนาจจากนางสุวพร (เปลี่ยนชื่อจากดรุณี) สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ บ้านเลขที่ 299 ถนนเขื่อนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  นส. สุวพรเป็นมารดาของนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถูกลักพาตัวจนสูญหายที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลาประมาณ 16.45 ถึง 16.54 น. ได้มีบุคคลไม่ทราบชื่อจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน พร้อมด้วยอาวุธปืน ได้กระทำการข่มขืนใจ ทำร้ายร่างกาย ประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ให้นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์หรือของผู้อื่น หรือใช้กำลังประทุษร้ายจนนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ต้องกระทำการใด ๆ ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด ด้วยวิธีการใช้ท่อนแขนรัดคอจากทางด้านหลังและฉุดกระชากลักพาตัวนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ผู้เสียหายขึ้นไปบนรถอเนกประสงค์สมรรถนะสูง (SUV) สีดำหรือสีน้ำเงินเข้ม รุ่นไฮแลนด์เดอร์ ยี่ห้อโตโยต้า ไม่ทราบปีผลิต หมายเลขทะเบียนรถ 2X-2307[1]        เจ้าหน้าที่รปภ.ในที่เกิดเหตุพยายามให้ความช่วยเหลือนายวันเฉลิม แต่ก็เปลี่ยนใจเมื่อเห็นหนึ่งในคนร้ายมีอาวุธปืน[2] เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าคอนโดมิเนียมของผู้เสียหายในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ข้าพเจ้าเชื่อว่าการหายตัวไปของนายวันเฉลิมอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริบทของความพยายามของทางการไทย ที่จะประหัตประหารผู้เห็นต่างเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยและรัฐบาลทหารไทย ซึ่งยึดอำนาจภายหลังทำรัฐประหารในประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 

การใช้กำลังประทุษร้ายและข่มขืนใจนายวันเฉลิม ไม่เพียงเป็นการละเมิดกฎหมายอาญาทั้งของไทยและกัมพูชา หากยังละเมิดสิทธิที่จะมีชีวิต สิทธิที่จะได้รับความมั่นคงส่วนบุคคล สิทธิที่จะมีอิสรภาพและความปลอดภัยของบุคคล และสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งได้รับการรับรองตามข้อ 6, 7, 9 และ 19 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลสูญหาย (CED) รวมทั้งข้อบทต่าง ๆ ชองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

วันนี้เป็นวันครบรอบสี่เดือนของการลักพาตัวและบังคับให้สูญหายต่อนายวันเฉลิม แม้เราจะได้พยายามประสานงานกับหลายหน่วยงานที่มีอำนาจทั้งในไทยและกัมพูชาในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา แต่เรายังไม่ทราบที่อยู่และชะตากรรมของนายวันเฉลิม

ดิฉันจึงขอให้ท่านใช้อำนาจที่มีอยู่ในฐานะเป็นหน่วยงานสิทธิมนุษยชนของอาเซียน โดยปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ของท่าน เพื่อติดตามข้อมูลกรณีนี้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งการร้องขอข้อมูลจากทางการไทยและกัมพูชา ในฐานะเป็นรัฐภาคีของอาเซียน และปรึกษาหารือกับหน่วยงานและสถาบันระดับประเทศและระหว่างประเทศ สอดคล้องตามข้อ 4.9 และ 4.10 ของ เอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่ (TOR) ชอง AICHR ทั้งนี้เพื่อให้มีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนอาเซียนอย่างเป็นผล 

ประการสุดท้าย ข้าพเจ้าหวังว่า AICHR รัฐภาคีอาเซียน โดยเฉพาะไทยและกัมพูชา จะดำเนินการทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อประกันว่าจะมีการสอบสวนทั้งในไทยและกัมพูชาอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างเป็นผล เกี่ยวกับการหายตัวไปของนายวันเฉลิม และให้นำผู้กระทำผิดมารับโทษตามกฎหมายอาญา ขอให้มีการเปิดเผยความจริงและที่อยู่ของนายวันเฉลิมต่อครอบครัวของเขา และป้องกันไม่ให้เกิดการบังคับบุคคลให้สูญหายต่อไปในอาเซียน

ขอแสดงความนับถือ

(สิตานันท์ สัตย์ศักดิ์สิทธิ์)

พี่สาวของนายวันเฉลิม

บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจให้แจ้งความ


[1] VOA, Eyewitnesses Confirm Thai Pro-Democracy Activist’s Abduction in Phnom Penh, 5 มิถุนายน 2563 จากhttps://www.voacambodia.com/a/eyewitnesses-confirm-thai-pro-democracy-activist-abduction-in-phnom-penh/5450612.html  

[2] Prachatai, “Argh, can’t breathe”: Thai political exile kidnapped in Phnom Penh, 4 มิถุนายน 2563; จาก https://prachatai.com/english/node/8561