[:th]CrCF Logo[:]

[:th]ขอให้พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี สั่งไม่ฟ้องนายวุฒิ บุญเลิศพร้อมจัดส่งรายงานสังเกตการณ์คดีTrialWatch ในคดีที่เคยถูกฟ้องกลั่นแกล้งเพราะแรงจูงใจทางการเมือง[:]

Share

[:th]

ใบแจ้งข่าว

ขอให้พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี สั่งไม่ฟ้องนายวุฒิ บุญเลิศพร้อมจัดส่งรายงานสังเกตการณ์คดีTrialWatch ในคดีที่เคยถูกฟ้องกลั่นแกล้งเพราะแรงจูงใจทางการเมือง

          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้ทำหนังสือถึง อัยการจังหวัดกาญจนบุรี และสำเนาถึงอัยการสูงสุด เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่นายวุฒิ    บุญเลิศ ผู้ต้องหาในคดีอาญาที่ของ สภ.ไทรโยค ที่อ.342/2562 ระหว่าง นายพนัชกร โพธิบัณฑิต ผู้กล่าวหา และ นายสมัคร ดอนนาปี กับพวก ผู้ต้องหา มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเห็นว่า การดำเนินคดีอาญาต่อนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยง นายวุฒิ บุญเลิศ ครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริต และข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นที่ได้รับการคุ้มครอง 

          การดำเนินการกล่าวหาจนเป็นคดีนี้โดย นายพนัชกร โพธิบัณฑิต อาจเกิดจากความไม่พอใจที่ นายวุฒิ บุญเลิศ เคยตรวจสอบการกระทำของนายพนัชกร กับพวก ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งนี้ หากดำเนินคดี นายวุฒิ บุญเลิศ ต่อไป จะไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และถือเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้ารัฐที่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือคุกคามประชาชนที่ตรวจสอบตน จนพลเมืองไม่สามารถตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐได้ 

          มูลนิธิผสานวัฒนธรรมให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ นายวุฒิ บุญเลิศ เนื่องจาก นายวุฒิ บุญเลิศเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน (Human Rights Defender) ตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคลและองค์กรของสังคม ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล หรือที่เรียกกันว่า ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ปี 2541 (The UN Declaration on Human Rights Defenders 1998) โดย นายวุฒิ บุญเลิศ ได้ทำหน้าที่ในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของชนชาติกะเหรี่ยง และสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิให้กับชาวบ้านโป่งลึกบางกลอย ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมาเป็นระยะเวลาหลายปีอย่างต่อเนื่อง

          มูลนิธิฯ ได้ทำหนังสือถึง อัยการเจ้าของสำนวนพิจารณาคดีประกอบเหตุผลที่นายวุฒิ บุญเลิศ เห็นว่าผู้กล่าวหาดำเนินคดีนี้นายพนัชกร โพธิบัณฑิตนั้นมีความไม่พอใจบทบาทการทำงานของนายวุฒิ บุญเลิศและเป็นผู้ใกล้ชิดกับนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร

 โดยก่อนหน้านี้นายวุฒิ บุญเลิศก็เคยต้องตกเป็นจำเลยในคดีที่นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้กล่าวหา ฟ้องร้องดำเนินคดีนายวุฒิ บุญเลิศ เมื่อปี 2562 ต่อมาศาลอาญามีนบุรีได้พิพากษายกฟ้อง เป็นคดีหมายเลขแดงที่ อ. 5967/2562 โดยคดีที่ศาลอาญามีนบุรีนี้ มีการสังเกตการณ์การพิจารณาคดีของมูลนิธิคลูนีย์เพื่อความยุติธรรม (The Clooney Foundation for Justice หรือ CFJ) เผยแพร่ รายงานความเป็นธรรมในการติดตามการดำเนินคดี (Trial Watch Fairness Report) ที่ได้ดำเนินการติดตามการพิจารณาคดีของนายวุฒิ บุญเลิศ นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของชนพื้นเมือง และนายสมัคร ดอนนาปี อดีตเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน ซึ่งทั้งสองถูกตั้งข้อหาหมิ่นประมาท และดำเนินคดีสืบเนื่องมาจากการแสดงความคิดเห็นทางสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ อัยการได้ระบุว่า ข้อความดังกล่าวบ่งชี้ว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐได้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตัว รายงานการสังเกตการณ์คดีนี้พบว่า การดำเนินคดีกับนายวุฒิ บุญเลิศนั้น เป็น “การบังคับใช้กฎหมายอาญาโดยไม่ชอบ” และอาจมีแรงจูงใจทางการเมือง

ข้อมูลภาษาอังกฤษ  https://crcfthailand.org/2020/09/02/urging-the-provincial-attorney-of-kanchanaburi-to-not-file-a-prosecution-towards-mr-wuth-boonlert-and-releasing-a-trialwatch-report-for-the-case-where-he-was-falsely-accused-due-to-political-motiv/

อ่านรายงานการสังเกตการณ์คดีได้ที่

ภาษาไทย  https://crcfthailand.org/wp-content/uploads/2020/08/wb-sd-fairness-report-june2020-thai_revised-final2.pdf

ภาษาอังกฤษ https://crcfthailand.org/wp-content/uploads/2020/08/fairness-report-on-the-trials-of-wut-boonlert-and-samak-donnapee-in-thailand.pdf

[:]