[:th]CrCF Logo[:]
[:th]ศาลสงขลานัดไต่สวนการตาย กรณีนายอับดุลเลาะฯ หมดสติในระหว่างควบคุมตัวในค่ายอิงคยุทธบริหาร และเสียชีวิตในเวลาต่อมา[:]

ศาลสงขลานัดไต่สวนการตาย กรณีนายอับดุลเลาะฯ หมดสติในระหว่างควบคุมตัวในค่ายอิงคยุทธบริหารและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

Share

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ศาลจังหวัดสงขลานัดตรวจพยานหลักฐาน คดีหมายเลขดำที่ ช.1/2563 คือคดีไต่สวนการตายของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ พนักงานอัยการ และทนายความของนางสาวซูไมยะห์ มิงกะ ภรรรยานายอับดุลเลาะฯ ได้ตรวจพยานหลักฐานที่จะใช้ประกอบในการสืบพยานแล้ว แถลงต่อศาลว่าประสงค์จะซักถามพยานทุกปากที่แต่ละฝ่ายอ้าง พนักงานอัยการแถลงมีความประสงค์นำพยานเข้าสืบจำนวน 20 ปาก ประกอบด้วย แพทย์จากโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เจ้าหน้าที่ทหารผู้ควบคุมนายอับดุลเลาะฯ ออกจากบ้าน เจ้าหน้าที่ทหารศูนย์ซักถามในค่ายอิงคยุทธบริหาร และพนักงานสอบสวน

ส่วนทนายความของนางสาวซูไมยะห์ฯ มีความประสงค์สืบพยานจำนวน 10 ปาก ประกอบด้วย ภรรยาและญาตินายอับดุลเลาะ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประธานหรือผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ กอ.รมน.แต่งตั้ง พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ประธานหรือผู้แทนคณะกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร และพยานคนอื่น ๆ ที่จะเพิ่มเติมอีก ซึ่งศาลได้กำหนดวันนัดสืบพยานวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 15-18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

คดีดังกล่าว ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนจำนวนมาก แต่เฉพาะอัยการ ภรรยาผู้ตายและทนายความเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องการพิจารณาได้ โดยให้เหตุผลว่าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีญาติพี่น้องและประชาชนจำนวนมากไม่สามาถเข้ารับฟังการพิจารณาคดีได้ ซึ่งโดยหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายแล้วการพิจารณาคดีของศาลเป็นการพิจารณาคดีที่เปิดเผยต่อประชาชน ทนายความของนางสาวซูไมยะห์ฯ จึงได้แถลงต่อศาลให้ทราบถึงความสำคัญในการพิจารณาคดีอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม จึงได้ขอให้ศาลจัดเตรียมห้องพิจารณาคดีที่สามารถรองรับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่สนใจได้ประมาน 50 คน ศาลจึงแจ้งว่าจะหาห้องให้ในครั้งถัดไปที่นัดสืบพยาน

ภาพภรรยาอับดุลเลาะ คุณพรรณิการ์ วานิช ทีมทนายจากศูนย์ทนายความมุสลิมและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
ญาติของนายอับดุลเลาะ และประชาชนที่สนใจคดีนี้ไม่สามารถเข้าร่วมรับฟังการไต่สวนการตายได้ โดยศาลให้เหตุผลว่าอยู่ในสถานการณ์ Covid-19