[:th]CrCF Logo[:]

ศาลสงขลานัดพร้อม 29 มิย. 63 ไต่สวนการตาย คดีอับดุลเลาะ อีซอมูซอ เสียชีวิตในระหว่างควบคุมตัว

Share

ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดสงขลานัดพร้อม 29 มิ.ย. คดีไต่สวนการตายนายอับดุลเลาะฯ เสียชีวิตในระหว่างควบคุมตัว

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ศาลจังหวัดสงขลานัดพร้อม เพื่อตรวจพยานหลักฐานของทั้งฝ่ายพนักงานอัยการ และฝ่ายญาติผู้ตาย แล้วกำหนดวันนัดสืบพยานต่อไป

คดีนี้ ตามหลักการถือว่าทั้งพนักงานอัยการ และฝ่ายญาติของผู้ตายโดยทนายความของนางสาวซูไมยะห์ฯ ร่วมกันค้นหาความจริงด้วยการนำสืบพยานบุคคลและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ทหารได้กระทำต่อนายอับดุลเลาะฯ ตั้งแต่การควบคุมตัวจากบ้านไปยังค่ายอิงคยุทธบริหาร วิธีการซักถามซึ่งฝ่ายทหารเรียกว่า ดำเนินกรรมวิธี การควบคุมดูแลภายในค่ายฯ ตลอดจนการรักษาพยาบาล เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงถึงที่มาของการหมดสติของนายอับดุลเลาะฯภายในห้องควบคุมในค่ายอิงคยุทธบริหาร และต่อมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาล และทนายความของญาติผู้ตายจะนำสืบถึงพยานหลักฐานที่คณะกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งแต่งตั้งโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ (กอรมน.ภาค๔) ได้สอบข้อเท็จจริงกรณีนายอับดุลเลาะฯ ด้วย

คดีชันสูตรพลิกศพนายอับดุลเลาะฯ พนักงานอัยการจังหวัดสงขลาขอให้ศาลไต่สวนการตาย และนางสาว ซูไมยะห์ มิงกะ ภรรยาของนายอับดุลเลาะฯ ได้ยื่นคำร้องขอเป็นผู้ร้องซักถามโดยแต่งตั้งทนายความเพื่อซักถามพยานที่พนักงานอัยการนำมาเบิกความต่อศาล และจะได้นำพยานที่ฝ่ายญาติผู้ตายอ้างมาเบิกความด้วย คดีดังกล่าวเป็นคดีหมายเลขดำที่ ช.1/2563 ของศาลจังหวัดสงขลา