[:th]CrCF Logo[:]

ภรรยานายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ

Share

ใบแจ้งข่าว มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมและ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม นางสาวสุไมยะห์ ภรรยานายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต ยื่นคำร้องขอเป็นผู้ร้องซักถามในคดีไต่สวนการตายที่ศาลจังหวัดสงขลา

สืบเนื่องจากเหตุการณ์นายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ถูกควบคุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 และส่งตัวไปยังค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 03.00 นาฬิกาของวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 พบว่าหมดสติอยู่ในหน่วยซักถามของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ภายในค่ายอิงคยุทธบริหารดังกล่าว

นายอับดุลเลาะฯ ได้รับการรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร จากนั้นได้ส่งไปรักษาตัวต่อ ณ อาคารผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) โรงพยาบาลปัตตานี ต่อมาวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ถูกส่งตัวไปรักษาต่อ ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ และต่อมาได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562

ในคดีนี้พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา ผู้ร้อง กรณีนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอผู้เสียชีวิตในการควบคุมตัวในคดีไต่สวนการตาย เลขคดี ช.1/2563 ศาลจังหวัดสงขลาเป็นเขตอำนาจหนึ่งที่ดำเนินการไต่สวนชันสูตรพลิกศพถึงสาเหตุการเสียชีวิต นางสาวซูไมยะห์ มิงกะ ภรรยาของนายอับดุลเลาะฯได้ยื่นคำร้องขอเป็นผู้ร้องซักถามในคดีดังกล่าว โดยมีมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมและ มูลนิธิผสานวัฒนธรรมร่วมกันให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมนำเสนอข่าวกรณีอับดุลเลาะ อีซอมูซอ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
– นายอับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ ทนายความมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม โทร 081 8987408
– นายปรีดา นาคผิว ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร 089 6222474