[:th]CrCF Logo[:]

เอกสารชุดความรู้: Racial profiling

Share

คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฏหมายมีอคติทางเชื้อชาติ?


ฝ่ายงานวิจัย มูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอชวนทุกคนมาทำความเข้าใจกับแนวคิด “Racial profiling” ซึ่งใช้อธิบายปฏิบัติการที่เจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย นำเอาเชื้อชาติ สีผิว ความเป็นชาติพันธุ์หรือชนเผ่าพื้นเมือง มาเป็นเหตุผลในการเพ่งเล็ง จับตามองคนเฉพาะกลุ่มมากเป็นพิเศษ

เอกสารความรู้ชุดนี้จะช่วยตอบคำถาม เช่น

– Racial profiling หมายความว่าอะไรในทางกฏหมายระหว่างประเทศ จิตวิทยา และสังคมวิทยา

– Racial profiling ส่งผลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไร

– ในประเทศไทย มีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนประเภทใดบ้างที่เข้าข่าย Racial profiling


ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารนี้ครับ:

TAG

RELATED ARTICLES