[:th]CrCF Logo[:]

แถลงการณ์: ขอแสดงความเสียใจและขอให้มีการค้นหาความจริง นำคนผิดมาลงโทษ เยียวยาผู้เสียหาย ต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ลำพญาทำให้มีผู้เสียชีวิต18 คน

Share

เผยแพร่ 6 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2562 เวลาประมาณ 23.25 เหตุเกิดพื้นที่หมู่ 5 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา กลุ่มติดอาวุธได้ใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและมีผู้เสียชีวิต 15 ราย ซึ่งประกอบไปด้วย ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จำนวน 4 ราย โดย 1 ใน4 รายนั้นเป็นแพทย์ประจำตำบลด้วย, ราษฎร จำนวน 6 ราย, พนักงานข้าราชการ 1 ราย,อาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน จำนวน 2 ราย, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.)จำนวน 2 ราย โดยประกอบไปด้วยผู้นับถือศาสนาพุทธจำนวน 14 ราย และอิสลามจำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นผู้หญิง 3 ราย และผู้ชาย 12 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 5 ราย ประกอบไปด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) จำนวน 1 ราย ราษฎร จำนวน 2 ราย ,ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จำนวน 1 ราย อาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน จำนวน 2 ราย จำแนกศาสนาพุทธ 3 ราย อิสลาม 2 ราย โดยทั้ง 5 ราย บางส่วนยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาลและบางส่วนสามารถกลับบ้านได้

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ความรุนแรงด้วยอาวุธจากกรณีดังกล่าว ซึ่งสร้างความสูญเสียถึงชีวิตแก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเป็นชาวไทยพุทธ บางส่วนเป็นชาวมลายูมุสลิม บางคนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและอดีตเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายพลเรือนที่ช่วยกันทำหน้าที่ที่ป้อมอาสาสมัครป้องกันหมู่บ้านในวันเกิดเหตุ เหตุการณ์ความรุนแรงได้สร้างความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน ทั้งชาวพุทธและมุสลิม จนเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตประจำวัน มูลนิธิฯ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสืบสวน สอบสวน นำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วน มีความถูกต้อง และเป็นธรรม โดยผ่านกระบวนการพิจารณาคดีอาญาและการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมประจักษ์ต่อผู้เสียหาย รวมทั้งดำเนินการเยียวยาผู้เสียหายทุกรายอย่างเหมาะสม

มูลนิธิฯ เห็นว่าการสืบค้นหาความจริงเกี่ยวกับสาเหตุรากเหง้าของปัญหาการใช้ความรุนแรงโต้ตอบกันต้องพึงกระทำทั้งในระดับกรณี ชุมชน และภาพรวมของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนานมีความจำเป็นที่จะทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปได้ระดับหนึ่งเพื่อลดความรุนแรงและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงโต้ตอบกัน อีกทั้งทุกฝ่ายต้องมีการเสริมสร้างให้เกิดความอดทนอดกลั้นและความรู้ในการจัดการกับข้อมูลข่าวสารในโลกดิจิตอลที่เผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางในลักษณะที่มีการสร้างความเกลียดชังให้หมดไป

TAG

RELATED ARTICLES