[:th]CrCF Logo[:]

ทนายยื่นคำร้องทุกข์ต่อ สภ.หนองจิก กรณีการเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ให้หาตัวผู้กระทำความผิดอาญา

Share

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ทนายความยื่นคำร้องทุกข์เป็นหนังสือต่อพนักงานสอบสวน สภ.หนองจิก จ.ปัตตานีกรณีการเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ให้หาตัวผู้กระทำความผิดอาญา

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวซูไมยะห์ มิงกะ ภริยาของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ และทนายความจากศูนย์ทนายความมุสลิมจะร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรหนองจิก จังหวัดปัตตานี ต่อการเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะฯ ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 25  สิงหาคม 2562 โดยที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้ออกหนังสือรับรองการเสียชีวิต ระบุว่าเสียชีวิตจากภาวะสมองขาดออกซิเจน และขาดเลือด 

นายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ถูกควบคุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ภายใต้อำนาจตามกฎอัยการศึกไปยังค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ต่อมา เมื่อเวลาประมาณ 03.00 นาฬิกา ของวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ถูกพบว่าหมดสติอยู่ในหน่วยซักถามของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ภายในค่ายอิงคยุทธบริหาร เจ้าหน้าที่ประจำค่ายจึงนำนายอับดุลเลาะฯ เข้ารับการรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร จากนั้นได้ส่งไปรักษาตัวต่อ ณ อาคารผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) โรงพยาบาลปัตตานี

ต่อมาวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ถูกส่งตัวไปรักษาต่อ ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้รับการักษาอย่างต่อเนื่อง โดยแพทย์ระบุว่าผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ไม่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆ ผลเอ็กซเรย์สมองพบว่าสมองบวม มีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง ยังคงใส่เครื่องช่วยหายใจ มีสภาวะไตวายเฉียบพลัน และจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติทางอายุรกรรมเป็นเวลากว่า 30 วันและเสียชีวิตเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม  2562 ที่ผ่านมา

กรณีดังกล่าวเป็นคดีที่มีความสำคัญต่อการสร้างให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในการควบคุมตัวบุคคลตามอำนาจกฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ การสืบสวนสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีหน้าที่ทำความจริงให้ปรากฎว่า ก่อนการถูกควบคุมตัวนายอับดุลเลาะห์ฯ ไปนั้นนายอับดุลเลาะห์มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว สมาชิกในครอบครัวและสังคมต้องได้รับคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายอับดุลเลาะห์ ระหว่างถูกควบคุมตัวภายในศูนย์ซักถาม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43  ค่ายอิงคยุทธบริหาร และหากเป็นการกระทำที่เป็นความผิดทางอาญา พนักงานสอบสวนจึงมีหน้าที่ติดตาม และหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

โดยคดีนี้ทนายความศูนย์ทนายความมุสลิม และทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือคดีเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับนายอับดุลเลาะห์และญาติต่อไปให้ถึงที่สุดทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ ในระดับนโยบายและกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต้

และในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ทางญาติจะจัดงานครบรอบ  40 วันอันเป็นประเพณีทางศาสนาอิสลามให้แก่นายอับดุลเลาะห์ที่บ้านในพื้นที่ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 จะมีการเดินทางมายื่นหนังสือให้คณะกรรมาธิการกฎหมาย  การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรด้วย             

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
– ทนายอับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ (มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม) โทร 081 8987408
– ทนายปรีดา นาคผิว (มูลนิธิผสานวัฒนธรรม) โทร 089 6222474