[:th]CrCF Logo[:]

[:th]มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว : นัดฟังคำพิพากษาคดี นักวิชาการด้านกะเหรี่ยงถูกกล่าวหาว่า หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ต่อ “นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร”[:]

Share

[:th]

ศาลอาญามีนบุรี นัดฟังคำพิพากษาคดี นักวิชาการด้านกะเหรี่ยงถูกกล่าวหาด้วยข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา “นายชัยวัฒน์” คดีหมายเลขดำที่ อ.6246/2561 คดีระหว่าง พนักงานอัยการ สำนักงานสูงสุด โจทก์ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร โจทก์ร่วม กับนายสมัคร ดอนนาปี ที่ 1 และนายวุฒิ บุญเลิศ ที่ 2 จำเลย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นี้ ณ ศาลอาญามีนบุรี

  สำหรับคดีนี้ เมื่อวันที่ 10 และ 11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ศาลออกนั่งพิจารณานัดสืบพยานโจทก์ และจำเลย ตามลำดับ ซึ่งพนักงานอัยการ สำนักงานสูงสุด โจทก์ และนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร โจทก์ร่วม นำพยานเข้าสืบจำนวน 5 ปาก ได้แก่ 1.นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร 2.ผู้รับมอบอำนาจจากนายนายชัยวัฒน์ฯ 3.พนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดีดังกล่าว และ 4.เจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ซึ่งเป็นผู้พบเห็นข้อความจำนวน 2 ปาก เพื่อสืบในประเด็นว่า ข้อความที่นายวุฒิ บุญเลิศ ได้โพสต์หรือส่งต่อผ่านทางเฟสบุ๊คชื่อ “wut boonlert” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ว่า “ไร่ชัยราชพฤกษ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่สำรวจถือครองตามมติครม.30 มิ.ย.41 รวม 100 ไร่ การตรวจสอบและร้องเรียนโดยกรมป่าไม้ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 อธิบดีกรมป่าไม้ (นายชลิศ สุรัสวดี) ได้มีหนังสือรายงานไร่ชัยราชพฤษ์ระบุชัดว่าไร่ชัยราชพฤกษ์มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ตำบลสองพี่น้องอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในพื้นที่การสำรวจถือครองตามมติ ครม. 30 มิ.ย.41 มีนายไพโรจน์ ลิ้มลิขิตอักษรเป็นผู้ถือครองเนื้อที่ประมาณ 73 ไร่(พิกัด47P057298E1418060N(DATUMWGS84) ซึ่งกรมป่าไม้ต้องทวงคืนพื้นที่แต่อธิบดีกรมป่าไม้กลับเพิกเฉยไม่สั่งการใดๆให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายรวมทั้งยังขัดคำสั่ง คสช.64/2557 ข้อ3.ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามผลคดีป่าไม้และดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย ให้คืนสภาพป่าไม้ให้สมบูรณ์ดังเดิม โดยประสานงานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคประชาชนและองค์กรชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างจริงจัง” ซึ่งจะต้องถูกลงโทษตามข้อ4 “เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปล่อยปละละเลยหรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับการกระทำความผิดตามกรณีดังกล่าวข้างต้นจะต้องถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดโดยทันที” ผมจึงเรียกร้องให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามคำสั่ง คสช.ที่ 64/2557 ต่ออธิบดีกรมป่าไม้กับพวกฯโดยด่วนที่สุดต่อไป” นั้นเป็นการกระทำโดยสุจริต เป็นการติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ในฐานะประชาชนที่ต้องการเรียกร้องให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายหากพบว่าการครอบครองไร่ชัยราชพฤกษ์ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย”นั้นเป็นข้อความที่บุคคลอื่นเมื่อได้อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า นายชัยวัฒน์ฯ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเจ้าของไร่ชัยราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นไร่ที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีนายไพโรจน์ ลิ้มลิขิตอักษร สวมชื่อเป็นผู้ครอบครองแทน

ด้านนายวุฒิฯ จำเลยที่ 2 ได้นำพยานเข้าสืบจำนวน 3 ปาก ได้แก่ 1.นายสมัคร ดอนนาปี จำเลยที่ 1 ในคดีนี้ 2.นายวุฒิ บุญเลิศ ซึ่งอ้างตนเองเป็นพยาน และ 3.นายสุรพงษ์ กองจันทึก อดีตประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ เพื่อสืบในประเด็นว่า ข้อความตามที่ได้โพสต์และส่งต่อนั้น เป็นข้อความที่กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นปัญหากิจการท้องถิ่น หรือกิจการบ้านเมือง ที่หน่วยงานในภาครัฐควรเข้ามาตรวจสอบ และด้วยเหตุนี้ก็เป็นข้อความที่ปกติวิสัยแล้วคนทั่วไปมีสิทธิที่จะวิพากษ์ ตั้งคำถามและหรือเรียกร้องเกี่ยวกับการตรวจสอบหรือทำหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ

  ภายหลังสืบพยานโจทก์ และจำเลยแล้วเสร็จ ทั้งสองฝ่ายแถลงหมดพยาน ด้วยเหตุนี้ ศาลอาญามีนบุรีจึงนัดฟังคำพิพากษาคดีดังกล่าว ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นี้ เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ศาลอาญามีนบุรี

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามเรื่องราวเหตุการณ์ความเป็นมาของคดีนี้และคดีอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ที่: https://crcfthailand.org/?s=วุฒิ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายปรีดา นาคผิว ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม 089-6222474

[:]