[:th]CrCF Logo[:]

[:th]มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว : ใบแจ้งข่าว ศาลแพ่งนัดสืบพยานโจทก์และจำเลย 28 – 31 ม.ค. 2563 คดีมารดานายอะเบ แซ่หมู่ ฟ้องกองทัพบก เรียกค่าเสียหาย จากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ทหารใช้อาวุธปืนยิงบุตรชายตนเสียชีวิต[:]

Share

[:th]

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ศาลแพ่งนัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดี โดยนางอะหมี่มะ แซ่หมู่ มารดาของนายอะเบ แซ่หมู่  เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องกองทัพเป็นจำเลย เพื่อเรียกค่าเสียหายจำนวน 7,845,153.37 บาท ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ทหารผู้ใต้บังคับบัญชากองทัพบก ใช้อาวุธปืนเอ็ม 16ยิงนายอะเบ แซ่หมู่ บุตรชาย จนถึงแก่ชีวิต และศาลได้รับฟ้องคดีดังกล่าวเป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.2592/2562

ศาลได้ตรวจคำฟ้องและคำให้การแล้ว พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นข้อพิพาทดังนี้

ประเด็นแรก เจ้าหน้าที่ทหารผู้ใต้บังคับบัญชาของจำเลยกระทำละเมิดต่อนายอะเบ แซหมู่ บุตรของโจทก์หรือไม่

ประเด็นนี้จำเลยให้การต่อสู้ว่า ในขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารได้ใช้อาวุธปืนเอ็ม 16 ยิงใส่นายอะเบ แซ่หมู่และชายคนที่ขับรถจักรยานยนต์ เป็นการกระทำที่จำเป็นเพื่อป้องกันสิทธิของตนเองและผู้อื่นให้พ้นจากอันตราย ซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง เป็นการกระทำพอสมควรแก่เหตุ ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นนี้ภาระการพิสูจน์เป็นหน้าที่ของจำเลย

ประเด็นที่สอง จำเลยจะต้องรับผิดต่อโจทก์หรือไม่ เพียงใด

ประเด็นนี้โจทก์เป็นฝ่ายกล่าวอ้าง ภาระการพิสูจน์จึงเป็นหน้าที่ของโจทก์ ในการนำสืบข้อเท็จจริงว่าโจทก์ได้รับความเสียหายและการกระทำของจำเลยมิใช่การป้องกันสิทธิตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดอีกทั้งจำเลยต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ตามคำฟ้อง

ฝ่ายโจทก์ โดยทนายความโจทก์แถลงต่อศาลขอสืบพยาน 9 ปาก ใช้เวลา 3 นัด และพยานส่วนใหญ่คือจำนวน 8 ปาก อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงจะขอส่งประเด็นไปสืบพยานทั้งแปดนั้นที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ศาลเห็นว่าสามารถสืบพยานผ่านระบบการประชุมทางจอภาพได้โดยไม่ต้องส่งประเด็นไปศาลอื่น จึงมีให้ใช้วิธีสืบพยานทางจอภาพ และคดีนี้โจทก์ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดในการดำเนินคดีของศาลชั้นต้น จึงได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสืบพยานทางจอภาพด้วย

ฝ่ายจำเลย โดยพนักงานอัยการซึ่งเป็นทนายความจำเลยแถลงต่อศาลขอสืบพยาน 3 ปาก ใช้เวลาสืบ 1 นัด

ดังนั้นศาลจึงกำหนดนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 28 ถึงวัน 30 มกราคม 2563 เวลา 9.00-16.30 นาฬิกา
และสืบพยานจำเลยในวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 9.00-16.30 นาฬิกา ณ ศาลแพ่ง (ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ)

ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจสามารถติดตามเรื่องราวเหตุการณ์ความเป็นมาของคดีนี้และคดีอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ที่https://crcfthailand.org/?s=อะเบ                             ____________________________________________________________________

           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

            นายปรีดา นาคผิว    ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร 089-6222474

            นายรัษฎา มนูรัษฎา  ทนายความ 081-4394938

[:]

RELATED ARTICLES

[:en]ศาลแพ่งนัดสืบพยาน 28-31 ม.ค. กรณีมารดาของนายอะเบ แซ่หมู่ ฟ้องกองทัพบก เรียกค่าเสียหายจากเหตุเจ้าหน้าที่ทหารยิงลูกชายของตนเสียชีวิต[:th]ศาลแพ่งนัดสืบพยาน กรณีมารดาของนายอะเบ แซ่หมู่ ฟ้องเรียกค่าเสียหาย ทบ. เหตุทหารยิงลูกชายเสียชีวิต[:]