[:th]CrCF Logo[:]
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ นัดไกล่เกลี่ย บิดา มารดา นายอนัน เกิดแก้ว ที่ฟ้องเรียกค่าเสียหาย สตช. กรณีนายอนัน ถูกตำรวจซ้อมเสียชีวิต

Share

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดไกล่เกลี่ย คดีหมายเลขดำที่ พ.2307/2559 กรณีมารดา และบิดาของนายอนัน เกิดแก้ว เป็นโจทก์ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำเลย จากกรณีนายอนัน เกิดแก้ว บุตรชาย เสียชีวิตเมื่อปี 2558 เนื่องจากถูกทำร้ายร่างกายในระหว่างถูกควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนคราชสีมา

ผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ได้ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยเพื่อการประนีประนอมยอมความของคู่ความทั้งสองฝ่าย โดยมีโจทก์ที่ 2 (บิดานายอนัน เกิดแก้ว และในฐานะผู้รับมรดกความแทนที่มารดาของนายอนัน เกิดแก้ว โจทก์ที่ 1 ซึ่งเสียชีวิตหลังจากฟ้องคดีแล้ว) ทนายความโจทก์ พนักงานอัยการซึ่งเป็นทนายความจำเลย และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับ และควบคุมตัวนายอนัน เกิดแก้ว ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของจำเลย มาศาล

เจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าว ได้นำเงินมอบให้แก่โจทก์ เพื่อชำระค่าเสียหายตามที่ได้ตกลงกันไว้ต่อหน้าผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ ถือว่าคู่ความทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ ฝ่ายโจทก์เมื่อได้รับค่าเสียหายเป็นที่พอใจแล้ว ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีอีกต่อไป จึงได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง คดีเป็นอันสิ้นสุดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
– 
นายปรีดา นาคผิว ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร 089-6222474