[:th]CrCF Logo[:]

[:th]มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว : โจทก์ถอนฟ้อง โดยพอใจในค่าเสียหายที่ตำรวจนำมาจ่าย คดีมารดาและบิดา ของ นายอนัน เกิดแก้ว ฟ้องเรียกค่าเสียหายกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากกรณี นายอนันเสียชีวิตจากการถูกซ้อมทรมานในระหว่างถูกควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ[:]

Share

[:th]

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดไกล่เกลี่ย คดีหมายเลขดำที่ พ.2307/2559 กรณีมารดาและบิดาของนายอนัน เกิดแก้ว เป็นโจทก์ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำเลย  จากกรณีนายอนัน เกิดแก้ว บุตรชาย เสียชีวิตเมื่อปี 2558 เนื่องจากถูกทำร้ายร่างกายในระหว่างถูกควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนคราชสีมา

ผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ได้ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยเพื่อการประนีประนอมยอมความของคู่ความทั้งสองฝ่าย  โดยมีโจทก์ที่ 2 (บิดานายอนันฯ และในฐานะผู้รับมรดกความแทนที่มารดาของนายอนันฯโจทก์ที่1 ซึ่งเสียชีวิตหลังจากฟ้องคดีแล้ว)  ทนายความโจทก์ พนักงานอัยการซึ่งเป็นทนายความจำเลย  และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับและควบคุมตัวนายอนันฯ ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของจำเลย มาศาล

เจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าว ได้นำเงินมอบให้แก่โจทก์ เพื่อชำระค่าเสียหายตามที่ได้ตกลงกันไว้ต่อหน้าผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ  ถือว่าคู่ความทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้  ฝ่ายโจทก์เมื่อได้รับค่าเสียหายเป็นที่พอใจแล้ว ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีอีกต่อไป จึงได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง คดีเป็นอันสิ้นสุดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายปรีดา นาคผิว    ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร 089-6222474

[:]

Exit mobile version