[:th]CrCF Logo[:]

[:th]มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว : นัดสืบพยานโจทก์ จำเลยวันที่ 10 และ 11 กันยายน 2562 คดีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษรกล่าวหานักวิชาการอิสระที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา[:]

Share

[:th]

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ศาลจังหวัดมีนบุรีออกนั่งพิจารณา นัดตรวจพยานหลักฐานในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.6246/2561 กรณีนายชัยวัฒน์  ลิ้มลิขิตอักษร กล่าวหานายวุฒิ บุญเลิศ นักวิชาการอิสระที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา

โดยในวันดังกล่าว ทางด้านโจทก์ (พนักงานอัยการ) และทนายความของโจทก์ร่วม (นายชัยวัฒน์ฯ) แถลงต่อศาลติดใจสืบพยานโจทก์ทั้งหมด 5 ปาก ส่วนทางด้านจำเลยทั้งสองได้แก่ นาย สมัคร ดอนนาปี และนายวุฒิ บุญเลิศ ติดใจสืบพยานทั้งหมด 5 ปากเช่นกัน

นายวุฒิ บุญเลิศ ยืนยันว่าข้อความที่ตนโพสต์เป็นเรื่องที่มีการตรวจสอบของสื่อมวลชนซึ่งเผยแพร่ต่อสาธารณะมาก่อนหน้านี้แล้วเกี่ยวกับการเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบไร่ชัยราชพฤกษ์ ที่มีผู้ครอบครองอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  และตน(นายวุฒิฯ) ก็โพสต์ข้อความนั้นเพื่อต้องการให้มีการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสชัดเจนต่อสาธารณชน เพราะผืนป่าเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติที่ประชาชนต้องการให้รัฐปกป้องคุ้มครอง  การที่ตนโพสต์ข้อความที่ไม่มีส่วนใดกล่าวถึงนายชัยวัฒน์ฯ เลยนั้น จึงเป็นที่น่าสงสัยว่าการที่นายชัยวัฒน์ฯ ดำเนินคดีกับตนจะเป็นการกลั่นแกล้ง เป็นการใช้สิทธิทางศาลโดยไม่สุจริต

                  ศาลพิเคราะห์แล้วจึงได้นัดวันสืบพยานโจทก์ โจทก์ร่วม จำนวน 1 นัด และจำเลยทั้งสอง จำนวน 1 นัด ในวันที่ 10 กันยายน และ 11 กันยายน 2562 ตามลำดับ

[:]