[:th]CrCF Logo[:]
วารสารเสียงชนเผ่า ปีที่ 10 ฉบับที่ 9

วารสารเสียงชนเผ่า ปีที่ 10 ฉบับที่ 9 [เมย. 2562] Chiang Mai Hazardous

Share

วารสารเสียงขนเผ่า สื่อแนวราบจากชุมชนบนพื้นที่สูง วารสารราย 4 เดือน เมษายน 2562 ปีที่ 10 ฉบับที่ 9 จัดทำโดย โครงการพัฒนาระบบ และบริการสุขภาพชนเผ่าพื้นเมือง และกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อย และชาติพันธุ์ (พชช.) 76/52 หมู่บ้านคำหยาดฟ้า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  • Chiang Mai Hazardous
  • อยากได้ยินคำว่า “เข้าใจ เห็นใจและอยากมีส่วนร่วม”
  • โลกวันนี้กับอนาคตที่ถูกขโมยไป
  • ฝุ่นหนา หมอกควัน น้ำท่วม ดินถล่ม ใครคือจำเลยที่ค้นหา!
  • ภัยเงียบ…ที่คุกรุ่น
  • หมอกควันที่อุ้งผาง
  • ปัญหาอุยกูร์ เสียงเพรียกในม่านหมอกของจีน
  • การเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพของกลุ่มเปราะบาง

มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อย และชาติพันธุ์ (พชช.)
76/52 หมู่บ้านคำหยาดฟ้า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 088 2524 790 อีเมล htp.mailgroup@gmail.com
และ wtamee@gmail.com

บรรณาธิการอำนวยการ: วิวัฒน์ ตามี่
บรรณาธิการ: ขวัญเรียม จิตอารีย์
กองบรรณาธิการ: วิวัฒน์ ตามี่/สุมิตรชัย หัตถสาร/สุพจน์ หลี่จา/ศาสตรา บุญวิจิตร/ขวัญเรียม จิตอารีย์
รูปเล่ม/ศิลปกรรม: ดอกไม้ สตูดิโอ

สนับสนุนโดย
สำนัก 9 สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สนใจรับวารสารหรือเสนแนะได้ที่
โครงการพัฒนาระบบและบริการสุขภาพชนเผ่าพื้นเมือง
มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อย และชาติพันธุ์ (พชช.)
76/52 หมู่บ้านคำหยาดฟ้า อ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 088 2524 790 อีเมล์ wtamee@gmail.com และ domkaistudio@gmail.com

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab