[:th]CrCF Logo[:]

หนังสั้นสามเรื่อง: CrCF สะท้อนเสียงของเธอผู้เป็นหญิงในชายแดนใต้ สนับสนุนโดยสถานทูตแคนาดา

Share

เผยแพร่วันที่ 8 มีนาคม 2562

เนื่องจากเป็นวันสตรีสากลในทุกปีจะมีการเน้นย้ำเรื่องสิทธิสตรีและความสำคัญของสตรีในหลายๆด้าน ในการทำงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่าผู้หญิงทุกเพศทุกวัยและทุกกลุ่มเป็นผู้ได้รับผลกระทบ  หนังสั้นสามเรื่องนี้เป็นตัวแทนเสียงของผู้หญิงที่เป็นแม่ เป็นลูกสาว ที่ต้องเผชิญกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากความพยายามแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ความขัดแย้ง แต่กลับมีผลทำให้

ลาวียะ หญิงชาวบ้านที่ในเวลาหนึ่งมีลูกชายถูกจับสองคนและต้องเผชิญกับสภาวะทางจิตใจของสามีที่หดหู่สิ้นหวังและเธอต้องเข้มแข็งให้ได้เพื่อให้ครอบครัวก้าวผ่านบททดสอบนี้ไปด้วยกัน https://www.youtube.com/watch?v=zJt7sTLbp1c&t=76s

มะขามเป็นเยาวชนไทยพุทธที่เติบโตมากับความรุนแรงเพราะมีลุงที่เป็นสมาชิกในครอบครัวที่เลี้ยงดูเธอมาถูกยิงเสียชีวิตจากเหตุการณ์ ความยากลำบากแม้จะได้รับการเยียวยาให้ป้าได้รับราชการตำรวจแทนแต่ การที่ครอบครัวต้องมาประสบกับปัญหาที่อาจคล้ายกับพื้นที่อื่นคือครอบครัวต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากการให้ยาผิด  การดูแลผู้ป่วยมักเป็นหน้าที่ของผู้หญิง และในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบภาระนี้จึงเป็นภาระที่หนักมาก แต่มะขามก็มีทัศนคติในทางบวกที่ต้องการให้เยาวชนไทยพุทธมุสลิมมาทำกิจกรรมร่วมกันสร้างให้เกิดสันติภาพและอยู่ร่วมกันได้  https://www.youtube.com/results?search_query=women+of+the+deep+south+baeda

บีดา เป็นหญิงสาวที่เข้มแข็งทำงานดูแลครอบครัวอย่างแข็งขัน เป็นมิตรกับเพื่อนบ้าน แต่ก็ต้องประสบกับสถานการณ์ที่การเรียกร้องสิทธิทางการเมืองของสมาชิกในครอบครัวถูกเพ่งเล็งโดยเจ้าหน้าที่รัฐ การรับมือกับมาตรการของหน่วยงานรักษาความมั่นคงต่อสมาชิกในครอบครัวของเธอกลับยิ่งทำให้เธอเข้มแข็งขึ้นและพยายามที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนที่เธอรักอย่างมีความสุขแม้จะมีแรงกดดันมากอย่างที่ผู้หญิงในพื้นที่อื่นจะจินตนาการได้ https://www.youtube.com/watch?v=uRPfBOTggc8&t=151s

เราจึงขอเสนอภาพและเรื่องราวในรูปแบบหนังสั้นเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจและความเข้าใจสภาวะของผู้หญิงในชายแดนใต้ และให้ผู้ชมร่วมกันหาหนทางแก้ไขในบทบาทหน้าที่ของตนเพื่อให้ผู้หญิงในชายแดนใต้อยู่ร่วมและพัฒนาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบมีส่วนร่วมจริง เสียงของเธอผู้เป็นหญิงในชายแดนใต้ต้องได้รับการรับฟัง

TAG

RELATED ARTICLES