[:th]CrCF Logo[:]

ศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดีมารดา-ภรรยา รต.สนาน ฟ้อง ทบ. เรียกค่าเสียหาย – 14 มีค. 2562

Share

ใบแจ้งข่าว นัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้น 14 มี.ค. 2562 คดีมารดา และภรรยา ร้อยตรีสนาน ฟ้องกองทัพบก เรียกค่าเสียหาย จากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึก หลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์(UKBT) รุ่นที่ 11

โดยคดีนี้เป็นคดีระหว่าง นางหวาน ทองดีนอก โจทก์ที่ 1 นางสาวธัญญารัตน์ วรรณสถิตย์ โจทก์ที่ 2 กับ กองทัพบก จำเลย เรียกค่าเสียหายตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 คดีหมายเลขดำที่ พ.2580/2559 จากเหตุการณ์ ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึก หลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11

หลักสูตรดังกล่าวได้จัดให้มีการทดสอบความสามารถ โดยการว่ายน้ำ เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเป็นหัวหน้าครูฝึกมีหน้าที่กำกับดูแลการฝึก ถูกกล่าวหาว่าขณะเกิดเหตุร้อยตรีสนาน ได้ถูกบังคับให้ว่ายน้ำไป-กลับ ภายในสระว่ายน้ำ โดยไม่มีการหยุดพักหลายสิบรอบ ซึ่งเกินกำลังความสามารถที่ร่างกายจะรับได้ เป็นเหตุให้ร้อยตรีสนานจมลงไปก้นสระเป็นเวลานาน โดยที่ครูฝึกซึ่งมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และสวัสดิภาพของผู้เข้ารับการฝึกกลับปล่อยปละละเลย ไม่เข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เหตุเกิดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558

มารดาและภรรยาของร้อยตรีสนาน (ผู้เสียชีวิต) ซึ่งเป็นโจทก์ฟ้อง กองทัพบกคดีนี้ มีความประสงค์ที่นอกจากเรียกค่าเสียหายแล้ว เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้กองทัพบกตระหนัก และปรับปรุงแก้ไขระบบ การฝึกทหารให้มีมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัย แก่ทหารผู้เข้ารับการฝึกด้วย โดยกองทัพต้องกำกับดูแลทหารทุกระดับ
ไม่ให้ใช้ความรุนแรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียดังเช่น กรณีร้อยตรีสนานอีก การฝึกทหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะ ให้มีความแข็งแรงเข้มเข็งนั้นย่อมกระทำได้ โดยไม่ใช้ความรุนแรง ต่อผู้เข้ารับการฝึกไม่ว่าหลักสูตรใดๆ ก็ตาม

ศาลแพ่งได้พิจารณาสืบพยานโจทก์และจำเลยครบทุกปากแล้ว จึงนัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้นในวันที่ 14 มีนาคม2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพิจารณา 717 ศาลแพ่ง (ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร)