[:th]CrCF Logo[:]
[:th]15 ปีสมชาย นีละไพจิตร[:]

เสวนา 15 ปี สมชาย นีละไพจิตร และเสียงจากผู้สูญหาย

Share

15 ปีสมชาย นีละไพจิตร และเสียงจากผู้สูญหาย (15TH YEAR OF SOMCHAI’NEELAPAIJIT AND THE VOICES OF THE DISAPPEARED)

กรุณาลงทะเบียนก่อนร่วมงานที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVos2xd40JhADxPC5ZOi9xGW-1XS79YPrGmOlrXAKpoAUSOw/closedform

แผนที่ แผนที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์

สถานที่: สถานทูตเนเธอร์แลนด์ กรุงเทพฯ ทางเข้าบ้านท่านทูต บ้านเลขที่ 106 ถนนวิทยุ ลุมพินี, เขตปทุมวัน (BTS เพลินจิต หรือMRT ลุมพินี) เวลา: 12 มีนาคม 2562 (เวลา 14.00 – 16.30)

ผู้เข้าร่วม: สาธารณะ ครอบครัวของเหยื่อจากการสูญหายและเสียชีวิตโดยไม่สมัครใจ ทูต หน่วยงานของรัฐ และภาคประชาสังคม ประมาณ 50 ท่าน
ผู้ร่วมจัด: แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ) สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ [กรมสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม – รอการยืนยัน]

ข้อมูลทั่วไป

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 นับเป็นวันครบรอบ 15 ปีที่คุณสมชาย นีละไพจิตร ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนที่มีชื่อเสียงถูกบังคับให้สูญหาย คุณสมชายหายตัวไปหลังจากถูกพาตัวไปจากรถของเขาโดยกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2547 ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ และไม่มีผู้ใดพบเห็นเขาอีกเลย  หลังจากการหายตัวไปกว่า 15 ปี ชะตากรรมและถิ่นที่อยู่ของเขายังคงเป็นปริศนา

การหายตัวไปของคุณสมชาย นีละไพจิตร เป็นตัวอย่างสำคัญของกรณีที่เหยื่อและครอบครัวของเหยื่อต้องประสบปัญหาในการอำนวยความยุติธรรม โดยนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2523 จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณะทำงานด้านการบังคับสูญหายโดยไม่สมัครใจขององค์การสหประชาชาติ (UN WGEID) ได้ทำการบันทึกและส่งต่อกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการบังคับให้บุคคลสูญหายทั้งสิ้น 90 คดีในประเทศไทย โดยปัจจุบันยังมี 82 คดีที่ยังคงค้าง (outstanding) ซึ่งรวมถึงกรณีของคุณพอละจี บิลลี่ รักจงเจริญ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มชาติพันธุ์เชื้อสายกระเหรี่ยง ซึ่งถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายว่าอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และกรณีของนายทนง โพธิ์อ่าน อดีตประธานสภาองค์การลูกจ้าง สภาแรงงานแห่งประเทศไทย ซึ่งมีรายงานว่าถูกลักพาตัวไปในปีพ.ศ. 2534

poster final with Dutch logo2

นอกจากกรณีข้างต้นเหล่านี้ ยังมีอีกหลายกรณีที่มีคนสูญหายไปแต่เสียงของพวกเขานั้นไม่มีใครได้ยิน เช่นเดียวกัน มีบางกรณีที่ยังคงรอคอยให้มีการสืบสวนสอบสวนสภาวะแวดล้อมของการสูญหายอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เป็นกลาง และอย่างเป็นอิสระ เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นการบังคับให้สูญหายรึไม่ เช่น กรณีของนายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ หรือ สุรชัย แซ่ด่าน นักกิจกรรมทางการเมืองวัย 75 ปีที่หลบหนีจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) หลังจากการปฏิวัติรัฐประหารในเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2557 เขาและผู้ช่วยทั้งสองคนหายตัวไปจากที่อยู่ในเดือนธันวาคมพ.ศ. 2561 ก่อนที่ร่างของผู้ช่วยทั้งสองจะถูกค้นพบในแม่น้ำโขงเมื่อไม่นานนี้

ในสปป.ลาวเองก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับการอำนวยความยุติธรรมในกรณีที่มีรายงานว่าเป็นการบังคับให้สูญหายเช่นกัน ได้แก่ กรณีของคุณสมบัด สมพอน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาชุมชนที่มีชื่อเสียง ซึ่งถูกลักพาตัวในปีพ.ศ. 2555 และยังคงไม่มีการสืบสวนสอบสวนอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เป็นกลาง และอย่างเป็นอิสระ เพื่อสืบหาชะตากรรมและถิ่นที่อยู่ของผู้สูญหาย

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นนี้ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ) สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ [กรมสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม – รอการยืนยัน] จึงร่วมกันจัดงานแสดงศิลปะและเสวนาสาธารณะเนื่องในวันครบรอบ 15 ปีของการหายตัวไปของคุณสมชาย นีละไพจิตร และคดีการหายตัวไปอื่นๆ ทั้งนี้ งานเสวนานี้มีเป้าหมายที่จะสะท้อนเสียงของผู้เสียหายและปัญหาที่พวกเขาประสบ พูดคุยเกี่ยวกับความคืบหน้าและพัฒนาการในการสืบสวนสอบสวน และความก้าวหน้าของกรอบกฎหมายไทยในการแก้ปัญหาดังกล่าว

ภาษา
ไทย และอังกฤษ โดยมีล่ามแปลตลอดการเสวนา

วันที่และสถานที่
กิจกรรมดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ กรุงเทพฯ ทางเข้าบ้านท่านทูต 106 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan

กำหนดการ

 • 14.00 – 14.20 กล่าวเปิดการเสวนา ผู้แทนสถานทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย, คุณอังคณา นีละไพจิตร ภริยาคุณสมชาย นีละไพจิตร และครอบครัวของผู้สูญหาย
 • 14.20 – 16.00
  • เสียงจากผู้สูญหาย
   • คุณพิณนภา พฤกษาพรรณ ภริยาคุณพอละจี บิลลี่ รักจงเจริญ
    • คุณปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์ ภริยาคุณสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์
    • คุณอดิศร โพธิ์อ่าน ลูกชายคุณทนง โพธิ์อ่าน
    • คุณซุยเม็ง เอิง (Shui-Meng Ng) ภริยาคุณสมบัด สมพอน
  • พัฒนาการของกรอบกฎหมายและการสืบสวนสอบสวนในประเทศไทย ดำเนินรายการโดย คุณชนาธิป ตติยการุณวงศ์ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
   • ผู้แทนของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
   • ดร. ปกป้อง ศรีสนิท อจ.ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • คุณสัณหวรรณ ศรีสด ที่ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมนักนิติศาสตร์สากล
   • ผู้แทนของกระทรวงยุติธรรม (รอการยืนยัน)
 • 16.00 – 16.30 การแสดงศิลปะหลังการเสวนา

Download สูจิบัตรงานศิลปะที่  (พร้อมพิมพ์ แก้ไขล่าสุด)สูจิบัตรงาน12ปีทนายสมชาย