[:th]CrCF Logo[:]

ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเรื่อง ขอชะลอการสร้างบ้านมอแกนเกาะสุรินทร์

Share

52441742_2290077411043885_3840788291293020160_n

หน้าทำเนียบรัฐบาล
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
11 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ขอชะลอการสร้างบ้านมอแกนเกาะสุรินทร์
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เหตุกรณ์หมู่บ้านพี่น้องชาวเลมอแกนเกาะสุรินทร์ถูกไฟไหม้วอดไป 61 หลังคาเรือน ทำให้พี่น้องมอแกนกว่า 70 ครอบครัว กว่า 273 คน ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ข้าว ของ เครื่องใช้ เครื่องมือหากิน โดยเฉพาะเงินทองที่เก็บแอบสะสมมาทั้งชีวิต มีผู้คนมากมายหลั่งไหลกันมาช่วยเหลือ เมื่อเริ่มตั้งหลักได้ก็ต้องเริ่มสร้างบ้าน กลับไม่มีทางเลือกให้สร้างบ้านได้เหมือนเก่า ทั้งๆที่มีการบริจาคมามากพอที่จะสร้างบ้านพี่น้องมอแกนให้พออยู่เหมือนก่อนถูกไฟไหม้ เมื่อแบบบ้านออกมาก็มีคำถามว่าคน 12 คน จะอยู่ในบ้านขนาด 3*6.5 อย่างไร ยังมีเวลาสำหรับ การร่วมออกแบบชุมชนใหม่หลังไฟไหม้ ให้เป็นโมเดลเพื่อชาติพันธุ์ชาวเลที่ทั่วโลกต้องมาศึกษา..มิใช่แนวทางการการสร้างความเจ็บปวด จนทนทุกข์..อย่างที่เป็นมา รัฐต้องเปิดพื้นที่กลางให้ทุกฝ่ายร่วมคิด และจริงใจต่อการให้พี่น้องมอแกนได้ตัดสินใจในการสร้างบ้านตนเอง ชุมชนมอแกนอยู่กันอย่างแออัด ถูกตีกรอบด้วยเงื่อนไขพื้นที่อุทยานฯ ในอดีตชาวมอแกนสร้างบ้านจับกลุ่มกันตามเครือญาติและความสมัครใจในการพึ่งพากันและกัน ปลูกผัก ซ่อมเรือได้สะดวก วิถีชีวิตของชาวเลที่ต้องเผชิญน้ำเผชิญลม หากสร้างบ้านเป็นแถวให้ดูเป็นระเบียบตามความเชื่อ อาจไม่ใช่คำตอบ ชาวมอแกนอยู่มาก่อนอุทยานฯมากกว่า 150 ปี ดังนั้นควรมีความยืดหยุ่นในกฎระเบียบพอสมควร ชาวเลก็มีมติ ครม.ที่เป็นแนวฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ดังนั้นรัฐควรใช้กลไกของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯชุมชนชาวเล ตามมติ คณะรัฐมนตรี 2 มิถุนายน 2553
ชาวเลจึงมีข้อเสนอดังนี้
1. ชะลอกระบวนการสร้างบ้านที่มีแบบบ้านคับแคบ ไม่พออยู่อาศัยสำหรับมอแกนบางหลัง ซึ่งเดิมอาศัยรวม 2-3 ครอบครัวในหลังใหญ่
2. ให้นำเรื่องการสร้างบ้านของชุมชนมอแกนเกาะสุรินทร์เข้าสู่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ตาม มติ ครม.2 มิ.ย.2553 เพื่อให้หน่วยงาน ชาวเล และทุกภาคส่วนในระดับที่พอจะตัดสินใจได้ ได้หารือเพื่อหามติ
3. ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯชาวเล เพื่อสนับสนุนการสร้างบ้านและยกระดับคุณภาพชีวิตชาวเลชนเผ่ามอแกนเกาะสุรินทร์ เพื่อร่วมวางแผนการฟื้นฟู พัฒนา และยกระดับระยะยาวเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและขอให้มีการสั่งการโดยด่วน
ด้วยความนับถือ

ผู้ประสานชาวเลฯขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move)

TAG

RELATED ARTICLES