[:th]CrCF Logo[:]

[:th]แนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ ทีมวิจัย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม – ชนาธิป ตติยการุณวงศ์ (ตั้ม)[:]

Share

[:th]แนะนำตัว
สวัสดีครับ ผมชื่อชนาธิป ตติยการุณวงศ์ (ตั้ม) ครับ จบการศึกษาจากโปรแกรมปริญญาตรีควบ 2 ใบ (Dual Degree Program) จากมหาวิทยาลัย Sciences Po Paris และ Columbia University in the City of New York ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและมานุษยวิทยาสังคม ส่วนตอนนี้ เข้ามาทำงานในตำแหน่ง “นักวิจัย” ที่มูลนิธิผสานวัฒนธรรมครับ ก่อนเข้ามาทำงานที่นี่ เคยฝึกงานกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (OHCHR) เป็นเวลา 6 เดือนและเคยได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรมหลายครั้ง จึงได้ทำความรู้จักและมีโอกาสเข้ามาทำงานกับมูลนิธิเมื่อฝึกงานเสร็จครับ

ประเด็นที่ผมสนใจเป็นหลักคือเรื่องความหลากหลายทางเพศ การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและศาสนา และการเข้าถึงความยุติธรรมของคนที่ถูกทำให้เป็นชายขอบโดยเฉพาะคนในจังหวัดชายแดนใต้ครับ ผมเชื่อว่า การเข้ามาทำงานที่มูลนิธิฯน่าจะสามารถเปิดโอกาสให้ผมได้ทำงานเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้และสร้างความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยได้ไม่มากก็น้อยครับ

ประสบการณ์การทำงานที่มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
ช่วงแรกของการเข้ามาทำงานที่มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เป็นช่วงที่ผมยังต้องปรับตัวและเรียนรู้เกี่ยวกับงานของที่นี่ แต่มีพี่ๆเพื่อนร่วมงานที่ยินดีต้อนรับและพร้อมบอกเล่าและสอนวิธีการทำงานอย่างกระตือรือร้น ทำให้รู้สึกว่าที่นี่เป็นสถานที่ทำงานที่อบอุ่นมาก

หลังจากเข้ามาเริ่มเรียนรู้งานได้เพียงแค่ 2 วัน พี่หน่อย ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ก็ได้ให้โอกาสพาผมลงพื้นที่ไปจังหวัดปัตตานีเพื่อหารือเรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และยังเปิดโอกาสให้ผมได้ลองนำเสนอเกี่ยวกับกติการะหว่างประเทศและข้อแนะนำของสหประชาชาติเกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนใต้ให้กับที่ประชุมฟัง จากนั้นก็มีโอกาสให้พูดคุยกับภาคประชาสังคมในพื้นที่และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง อาทิตย์แรกของการทำงานของผมจึงเต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นและความท้าทาย อีกทั้งยังกระตุ้นให้ผมยิ่งรู้สึกกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆและเกี่ยวกับการทำงานในแวดวงสิทธิมนุษยชนไปพร้อมๆกับเพื่อนร่วมงานทุกๆคนในมูลนิธิครับ[:]

RELATED ARTICLES