[:th]CrCF Logo[:]

[:th]แนะนำน้องฝึกงาน อัญมณี แก้วอะโข (มุก) จาก ม. วลัยลักษณ์ สาวใต้ที่โตมากับครอบครัวนักกิจกรรมสิทธิฯ[:]

Share

[:th]แนะนำตัว
สวัสดีค่ะ เราชื่อมุก อัญมณี แก้วอะโข นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากนครศรีธรรมราช คณะเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ในคณะที่เพื่อนๆฉันไปฝึกงานในบริษัทแอนิเมชันโดยตรง แต่ฉันเลือกมาฝึกกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ซึ่งเป็นองค์กรทำงานด้านสิทธิมนุษยชน เท้าความเดิมก่อนว่าบุคคลใกล้ตัวฉันเป็นนักกิจกรรมและทำงานประเด็นนี้ ทำให้ฉันเริ่มฉันมีความสนใจและตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนมากมายทั้งใกล้ตัวและที่เกิดขึ้นหลากหลายเหตุการณ์ในสังคมไทยที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ด้วยฉันเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ฉันคิดว่าการนำสื่อที่สร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลยากๆที่จะสื่อให้คนทั่วไปเข้าใจอย่างง่ายมีความสำคัญต่อการนำเสนอข่าวปัจจุบัน ในฐานะเด็กรุ่นใหม่มีความตั้งใจที่จะนำไอเดียสร้างสรรค์ใหม่นำมาสื่อสารด้านประเด็นสิทธิมนุษยชนพร้อมไปกับองค์กรค่ะ

ฝึกงานวันแรกกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
วันแรกที่เริ่มงาน 1 พฤศจิกายน 2561 ฉันได้เข้าประชุมร่วมงานกับพี่ๆทนายและ UNOHCHR งานแรกของฉันเป็นการทำ infographic ตารางนัดหมายคดีประจำเดือนพฤศจิกายนถือว่าลุล่วงไปด้วยดีทางมูลนิธิผสานเปิดโอกาสให้ฉันคิดและเสนอไอเดียที่จะเผยแพร่ทำความเข้าใจแก่ผู้คนทั่วไปอย่างง่ายฉันได้จัดทำชุดภาพประกอบ Human rights 101 กับการสร้างสรรค์ตัวการ์ตูนที่มีความน่ารักเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่าย แน่นอนว่าการที่จะเผยแพร่ประเด็นข่าวออกสู่สาธารณะข้อมูลข่าว ความถูกต้องสำคัญเป็นอย่างมาก ฉันพี่ๆเจ้าหน้าที่ในองค์กรเป็นที่ปรึกษาฉันในแต่ชิ้นละงาน พี่ๆ ใจดีและให้ความสำคัญในการสร้างความเข้าใจให้แก่ฉัน ความเกร็งเหล่านั้นค่อยๆหายไป บรรยากาศในการทำงานที่นี่เปรียบเสมือนอยู่บ้าน เป็นกันเองทุกอย่าง ชอบการเปิดโอกาสให้นักศึกษา และการไม่ปิดกั้นการเรียนรู้

ฉันได้มีโอกาสไปอบรมการทำข่าวด้านสิทธิมนุษยชนเป็นเวลา 4 วันที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สื่อข่าวจากหลากสำนักในประเทศไทยมารวมตัวกัน มีการลงพื้นที่ไปยังจุดต่างๆ เพื่อให้ได้ทำข่าวจริงในโจทย์ที่ได้ในคดีและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ความคาดหวังจากการอบรมคือได้มาปรับใช้ในการสื่อสารในองค์กร การกลับมาทำให้ฉันเรียนรู้ได้มาก จากการสัมผัสกับมูลนิธิผสานตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ 2 เดือนกว่าแล้ว ฉันได้รับอะไรมากมายเหนือที่คาดหมายไว้ และตอนนี้มีพลังนักกิจกรรมเพิ่มมาอีก 3 คน คิดว่า Teamwork ของพวกเรา ต้องมีของอะไรมาแชร์ไอเดียกัน บรรยากาศทำงานต้องสนุกขึ้นไปอีกแน่นอน[:]

RELATED ARTICLES