[:th]CrCF Logo[:]

[:en]แนะนำน้องฝึกงาน น้อง อาร์ต – อำนาจ บุญเลี้ยง เด็กหนุ่ม มากความสามารถจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ[:th]แนะนำน้องฝึกงาน อำนาจ บุญเลี้ยง (อาร์ต) เด็กหนุ่ม มากความสามารถจาก ม. ศรีนครินทรวิโรฒ[:]

Share

[:en]แนะนำตัว
สวัสดีครับ ผม นาย อำนาจ บุญเลี้ยง ชื่อเล่น อาร์ต เรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ เอกการพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สิ่งที่ชอบและถนัดคือวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาที่เรียนได้ดีมาตั้งแต่สมัยประถมได้เกรด 4 มาทุกปี และยังได้ A ในระดับมหาวิทยาลัยอยู่ทุกเทอมด้วย เพราะฉะนั้นวิชาภาษาอังกฤษถือเป็นสิ่งที่ผมมั่นใจที่สุด นอกจากนั้นยังมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Photoshop และ Sony Vegas ทำให้ผมสามารถทำงานพรีเซนท์ทางด้านสื่อออกมาได้ดี เพราะสามารถใช้โปรแกรมแต่งรูปและตัดต่อวิดีโอได้นั่นเอง

เล่าถึงสถานที่ฝึกงานอย่างมูลนิธิสานวัฒนธรรม
ถ้าถามว่ารู้จักที่นี้ได้ยังไง ก็ต้องบอกว่าได้รับการแนะนำมาจากเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ตัดสินใจมาฝึกงานด้วยกันที่นี้ โดยเพื่อนมีโอกาสได้รู้จักกับ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ด้านกฎหมายที่มีโอกาสได้เข้ามาทำงานร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม อาจารย์จึงแนะนำให้เพื่อนและผมลองเข้ามาฝึกงานที่มูลนิธิดู จากนั้นผมและเพื่อนจึงได้ลองหาข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิว่าทำงานยังไง ทำงานเกี่ยวกับอะไรบ้าง และก็ได้ทราบว่าเป็นงานทางด้านกฎหมาย คอยให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายกับผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้เกิดความเท่าเทียมขึ้น ซึ่งเมื่อได้ลองคุยกับเพื่อนแล้ว เราก็ตกลงกันได้ว่า รูปแบบการทำงานของมูลนิธิก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราได้เรียนในเอกการพัฒนาชุมชนเมืองเหมือนกัน เพราะเราได้เรียนเกี่ยวกับการศึกษาชุมชน วิเคราะห์ปัญหา และพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น จึงมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างมากทางด้านการให้ความช่วยเหลือผู้คน

ในส่วนของตัวผมเองที่แม้จะไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายมากนัก แต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเข้ามาเรียนรู้ และช่วยเหลืองานพี่ๆในมูลนิธิให้ได้มากที่สุด นอกจากนั้นยังทราบมาอีกว่ามูลนิธิยังต้องประสานงานกับชาวต่างชาติหรือองค์กรสากล ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวกลางในการสื่อสารอยู่แล้ว ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถใช้ความถนัดทางด้านภาษาอังกฤษของผม เข้ามาช่วยเหลืองานในส่วนนี้ได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร หรือการแปลเอกสารต่างๆก็ตาม รวมถึงมูลนิธิยังมีเพจ Facebook คอยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานของมูลนิธิ ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำทักษะทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เข้ามาช่วยทำงานพรีเซนท์ขององค์กรให้ดูดีขึ้น ให้คนเข้ามาสนใจมากขึ้น และทำให้มีคนเข้ามาติดตามเพจขององค์กรมากขึ้นอีกด้วย สุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ออกไปจากมูลนิธิให้ได้มากที่สุด และสามารถช่วยเหลือ สร้างประโยชน์ให้กับพี่ๆในองค์กรให้ได้มากที่สุด ผมจะทำสุดความสามารถ ฝากตัวด้วยนะครับ[:th]แนะนำตัว
สวัสดีครับ ผม นาย อำนาจ บุญเลี้ยง ชื่อเล่น อาร์ต เรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ เอกการพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สิ่งที่ชอบและถนัดคือวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาที่เรียนได้ดีมาตั้งแต่สมัยประถมได้เกรด 4 มาทุกปี และยังได้ A ในระดับมหาวิทยาลัยอยู่ทุกเทอมด้วย เพราะฉะนั้นวิชาภาษาอังกฤษถือเป็นสิ่งที่ผมมั่นใจที่สุด นอกจากนั้นยังมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Photoshop และ Sony Vegas ทำให้ผมสามารถทำงานพรีเซนท์ทางด้านสื่อออกมาได้ดี เพราะสามารถใช้โปรแกรมแต่งรูปและตัดต่อวิดีโอได้นั่นเอง

เล่าถึงสถานที่ฝึกงานอย่างมูลนิธิสานวัฒนธรรม
ถ้าถามว่ารู้จักที่นี้ได้ยังไง ก็ต้องบอกว่าได้รับการแนะนำมาจากเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ตัดสินใจมาฝึกงานด้วยกันที่นี้ โดยเพื่อนมีโอกาสได้รู้จักกับ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ด้านกฎหมายที่มีโอกาสได้เข้ามาทำงานร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม อาจารย์จึงแนะนำให้เพื่อนและผมลองเข้ามาฝึกงานที่มูลนิธิดู จากนั้นผมและเพื่อนจึงได้ลองหาข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิว่าทำงานยังไง ทำงานเกี่ยวกับอะไรบ้าง และก็ได้ทราบว่าเป็นงานทางด้านกฎหมาย คอยให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายกับผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้เกิดความเท่าเทียมขึ้น ซึ่งเมื่อได้ลองคุยกับเพื่อนแล้ว เราก็ตกลงกันได้ว่า รูปแบบการทำงานของมูลนิธิก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราได้เรียนในเอกการพัฒนาชุมชนเมืองเหมือนกัน เพราะเราได้เรียนเกี่ยวกับการศึกษาชุมชน วิเคราะห์ปัญหา และพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น จึงมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างมากทางด้านการให้ความช่วยเหลือผู้คน

ในส่วนของตัวผมเองที่แม้จะไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายมากนัก แต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเข้ามาเรียนรู้ และช่วยเหลืองานพี่ๆในมูลนิธิให้ได้มากที่สุด นอกจากนั้นยังทราบมาอีกว่ามูลนิธิยังต้องประสานงานกับชาวต่างชาติหรือองค์กรสากล ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวกลางในการสื่อสารอยู่แล้ว ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถใช้ความถนัดทางด้านภาษาอังกฤษของผม เข้ามาช่วยเหลืองานในส่วนนี้ได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร หรือการแปลเอกสารต่างๆก็ตาม รวมถึงมูลนิธิยังมีเพจ Facebook คอยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานของมูลนิธิ ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำทักษะทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เข้ามาช่วยทำงานพรีเซนท์ขององค์กรให้ดูดีขึ้น ให้คนเข้ามาสนใจมากขึ้น และทำให้มีคนเข้ามาติดตามเพจขององค์กรมากขึ้นอีกด้วย สุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ออกไปจากมูลนิธิให้ได้มากที่สุด และสามารถช่วยเหลือ สร้างประโยชน์ให้กับพี่ๆในองค์กรให้ได้มากที่สุด ผมจะทำสุดความสามารถ ฝากตัวด้วยนะครับ[:]

RELATED ARTICLES