เปิดรายงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน กรณีเด็กหญิงโรฮิงจาเสียชีวิตในห้องกัก (เผยแพร่ตุลาคม2561)

scan0084 รายงานกสม.เรืองดญ. โรฮิงจาเสียชีวิต oct 2018

<span>%d</span> bloggers like this: