[:th]CrCF Logo[:]

เอ็นจีโอส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ เรียกร้องให้สองประเทศร่วมนำพาสันติภาพสู่จังหวัดชายแดนใต้ เคารพสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม จะช่วยรักษาชีวิตผู้บริสุทธิ์

Share

images

เผยแพร่วันที่ 23 ตุลาคม 2561

สองเอ็นจีโอส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีมหาเธร์

เรียกร้องให้สองประเทศร่วมนำพาสันติภาพสู่จังหวัดชายแดนใต้

เคารพสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม จะช่วยรักษาชีวิตผู้บริสุทธิ์

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 กลุ่มด้วยใจและมูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้ส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัดในโอกาสที่มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่ 24-25 ตุลาคม2561  โดยนายกรัฐมนตรีมหาเดร์ที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจะพาผู้ประสานงานเจรจาดับไฟใต้คนใหม่        ตัน สรี อับดุล ราฮิม บิน โมฮัมหมัด นูร์ (Tan Sri Abdul Rahim bin Mohd. Noor) มาแนะนำตัวให้ประเทศไทยด้วยจึงเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เนื้อความในจดหมายระบุว่า

สหพันธ์รัฐมาเลเซียมีบทบาทสำคัญในการสร้างกระบวนการสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ตลอดมา เราเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงท่านเพื่อแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับมาตรการด้านความมั่นคงภายในของไทยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547  รายงานสื่อกระแสหลักมักไม่รายงานผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และให้ข้อมูลไปในลักษณะที่ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้สงบขึ้นแล้ว

อย่างไรก็ดี ในห้วงเวลา14 ปีที่มีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษกล่าวคือพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพ.ศ. 2457 และพระราชบัญญัติบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีข้อกล่าวหาเรื่องการทรมาน การควบคุมตัวโดยพลการ การฆ่านอกระบบกฎหมายร้องเรียนต่อองค์กรสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง ประชาชนในพื้นที่ประสบกับสภาวะทางจิตใจที่เกิดจากความรุนแรง หดหู่ ซึมเศร้า และความเครียดอย่างหนัก การพิจารณายกเลิกกฎอัยการศึกและพรก.ฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนที่สุด

ในโอกาสที่ท่านในฐานะนายกรัฐมนตรีสหพันธ์รัฐมาเลเซียได้มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เราเชื่อว่าการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนนั้นเริ่มต้นด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมในการปราบปรามการก่อความไม่สงบ ความตั้งใจจริงของทั้งสองประเทศจะคุ้มครองปกป้องชีวิตผู้บริสุทธิ์ซึ่งสำคัญมากในสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และจะนำพาให้ภาคใต้สุดของไทยและภาคเหนือสุดของมาเลเซียนั้นแปรเปลี่ยนเป็นสันติภาพให้กับประชาคมอาเซียนได้อย่างแท้จริง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม อัญชนา หีมมีนะห์  กลุ่มด้วยใจ +66-81-8098609

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ   มูลนิธิผสานวัฒนธรรม +66-639751757

TAG

RELATED ARTICLES