[:th]CrCF Logo[:]

อาสาสมัครมูลนิธิผสานวัฒนธรรม “เหยื่อ ความเข้มแข็ง กับความช่วยเหลือที่แผ่วเบาของเจ้าหน้าที่รัฐ”

Share

18072018-100

บทความ เหยื่อ ความเข้มแข็ง กับความช่วยเหลือที่แผ่วเบาของเจ้าหน้าที่รัฐ

 โดย พรพิมล มุกขุนทด
อาสาสมัครมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

“ซ้อมทรมาน” เป็นการกระทำใดๆโดยเจตนาให้บุคคลต้องเจ็บปวด ทรมานอย่างสาหัสทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่จะกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ และหากจะอ้างถึงความชอบธรรมในการซ้อมทรมานผู้อื่น โดยใช้เหตุผลว่าเพราะวิธีดังกล่าวสามารถช่วยให้จับคนร้ายที่ปล้นทรัพย์ได้หรือทำให้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆต่อสาธารณะได้ หรือเพราะเขากระทำผิดไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์ ทำให้คุณค่าในการเป็นมนุษย์ของเขาลดน้อยลง จึงเหมาะสมกับการถูกซ้อมทรมาน เหตุผลดังนี้เหมาะสมหรือไม่? เพราะการกระทำดังกล่าวก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในการมีชีวิตของบุคคลอื่นอยู่ดี ในส่วนของคำรับสารภาพของคนที่ถูกซ้อมทรมานให้รับสารภาพในภาวะเช่นนั้นเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด หากการกระทำดังกล่าวนี้เกิดขึ้น ย่อมทำให้ผู้ต้องหาเจ็บปวด ทรมาน เสียชีวิต หรือหายตัวไปเท่านั้น ชุมชนจะปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมหรือไม่?

 

อ่านหรือดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

TAG

RELATED ARTICLES