[:th]CrCF Logo[:]

[:th]มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว:ศาลจังหวัดปัตตานีเริ่มสืบพยาน คดีบิดามารดาผู้ตายทั้งสี่ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักนายกฯ กรณีเจ้าหน้าที่ยิงประชาชนในพื้นที่ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เสียชีวิต 4 คน เมื่อปี 2558[:]

Share

[:th]

ใบแจ้งข่าว

ศาลจังหวัดปัตตานีเริ่มสืบพยาน คดีบิดามารดาผู้ตายทั้งสี่ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักนายกฯ กรณีเจ้าหน้าที่ยิงประชาชนในพื้นที่ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เสียชีวิต 4 คน เมื่อปี 2558

             สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ชาวบ้าน 4 ครอบครัว ซึ่งเป็นมารดาและบิดาของผู้ตาย      เป็นโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 8 ยื่นฟ้องคดีแพ่ง เรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ตามลำดับ ในข้อหาละเมิด ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จากกรณีเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจใช้กองกำลังปฎิบัติการในพื้นที่บ้านโต๊ะชูด ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี แล้วเจ้าหน้าที่ได้ยิงชาวบ้านเสียชีวิต 4 คน      (โดยมีสองคนเป็นนักศึกษา)

เมื่อวันที่ 14 ถึง 17 สิงหาคม 2561  ฝ่ายบิดามารดาของผู้ตายทั้งสี่ ซึ่งเป็นโจทก์ ได้นำสืบพยานบุคคลต่อศาล จำนวน 12 ปาก ได้แก่ 1. บิดามารดาผู้ตายทั้งสี่ซึ่งเป็นโจทก์ในคดีนี้ จำนวน 7 ปาก 2. เพื่อนของผู้ตายทั้งสี่และผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุจำนวน 4ปาก  และ 3. ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์บ้านโต๊ะชูด

ทั้งนี้ฝ่ายโจทก์ยังคงมีประเด็นข้อเท็จจริงที่จะสืบพยานบุคคลอีก 4 ปาก ศาลจึงกำหนดนัดสืบพยานโจทก์ครั้งต่อไปในวันที่ 25กันยายน และนัดสืบพยานจำเลยในวันที่ 26 ถึง 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ ศาลจังหวัดปัตตานี

[:]