[:th]CrCF Logo[:]

วารสารเสียงชนเผ่า ปีที่ 9 ฉบับที่ 7 [กย. 2561] ทำไม… ป่าแหว่ง

Share

วารสารเสียงขนเผ่า สื่อแนวราบจากชุมชนบนพื้นที่สูง วารสารราย 4 เดือน กันยายน 2561 ปีที่ 9 ฉบับที่ 7 จัดทำโดย โครงการพัฒนาระบบ และบริการสุขภาพชนเผ่าพื้นเมือง และกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อย และชาติพันธุ์ (พชช.) 76/52 หมู่บ้านคำหยาดฟ้า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  • บ้านป่าแหว่ง เมื่อตุลาการถูกประชาชนพิพากษา
  • พร้อมหรือไม่? กับปัญหาท้องไม่พร้อม
  • ประวัติศาสตร์กรมป่าไม้และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของภาครัฐ
  • เส้นทางป่าชุมชน
  • ป่ากับภูมิปัญญาของชาวลีซู
  • “เอาะที เกอตอที เอาะก่อ เกอตอก่อ” วิถีชีวิตปกาเกอะญอกับการอนุรักษ์
  • เรื่องเล่าจากบ้านกุยต๊ะ
  • วันสากลชนเผ่าพื้นเมืองโลก

มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อย และชาติพันธุ์ (พชช.)
76/52 หมู่บ้านคำหยาดฟ้า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 088 2524 790 อีเมล htp.mailgroup@gmail.com
และ wtamee@gmail.com

บรรณาธิการอำนวยการ: วิวัฒน์ ตามี่
บรรณาธิการ: ขวัญเรียม จิตอารีย์
กองบรรณาธิการ: วิวัฒน์ ตามี่/สุมิตรชัย หัตถสาร/สุพจน์ หลี่จา/ศาสตรา บุญวิจิตร/ขวัญเรียม จิตอารีย์
รูปเล่ม/ศิลปกรรม: ดอกไม้ สตูดิโอ

สนับสนุนโดย
สำนัก 9 สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สนใจรับวารสารหรือเสนแนะได้ที่
โครงการพัฒนาระบบและบริการสุขภาพชนเผ่าพื้นเมือง
มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อย และชาติพันธุ์ (พชช.)
76/52 หมู่บ้านคำหยาดฟ้า อ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 088 2524 790 อีเมล์ wtamee@gmail.com และ domkaistudio@gmail.com

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab