[:th]CrCF Logo[:]
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ นัดไกล่เกลี่ย บิดา มารดานายอนัน เกิดแก้ว ครั้งที่ 2 ที่ฟ้อง สตช. กรณีนายอนัน ถูกตำรวจซ้อมเสียชีวิต

Share

ใบแจ้งข่าว ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดไกล่เกลี่ยครั้งที่ 2 คดีมารดาและบิดา ของนายอนัน เกิดแก้ว ฟ้องเรียกค่าเสียหายกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากกรณีนายอนันเสียชีวิต จาการถูกซ้อมทรมานในระหว่างถูกควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดไกล่เกลี่ย คดีหมายเลขดำที่ พ.2307/2559 กรณีมารดาและบิดาของนายอนัน เกิดแก้ว เป็นโจทก์ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำเลย จากกรณีนายอนัน เกิดแก้ว บุตรชาย เสียชีวิตเมื่อปี 2558 เนื่องจากถูกทำร้ายร่างกายในระหว่างถูกควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนคราชสีมา

ผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ได้ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยเพื่อการประนีประนอมยอมความของคู่ความทั้งสองฝ่าย โดยมีโจทก์ที่ 1 (บิดานายอนันฯ) ทนายความโจทก์ พนักงานอัยการซึ่งเป็นทนายความจำเลย และนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้แทนจำเลย มาศาล พนักงานอัยการทนายความจำเลยแถลงว่าตนยินดีประสานงานเพื่อนำข้อเสนอของฝ่ายโจทก์ไปเจรจากับฝ่ายจำเลย โดยประสงค์ให้ตำรวจชุดจับกุมผู้ตายเป็นผู้ชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ ฝ่ายโจทก์เสนอเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อให้คดียุติในชั้นไกล่เกลี่ย เป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าจำนวนเงินทุนทรัพย์ที่ฟ้องในคดี(4,687,000 บาท) ผู้แทนจำเลยและทนายความจำเลยรับข้อเรียกร้องดังกล่าวของโจทก์ไปเสนอต่อจำเลย(สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) เพื่อพิจารณาต่อไป

กรณีหากค่าสินไหมทดแทนตกลงกันได้ทั้งสองฝ่าย ฝ่ายโจทก์จะแถลงไม่ติดใจทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา แต่ในส่วนคดีอาญาความผิดต่อแผ่นดินทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและอัยการจะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรมเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการกระทำความผิดโดยเจ้าหน้าที่กรณีทำให้ผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตระหว่างการสอบสวน ผู้ประนอมขอให้พนักงานอัยการทนายความจำเลยและผู้แทนจำเลยดำเนินการนัดหมายผู้แทนเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม เข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อให้ได้ข้อยุติเร็วขึ้น และเห็นว่าการเจรจาไกล่เกลี่ยพอที่จะเจรจากันได้ จึงนัดไกล่เกลี่ยครั้งที่ 2 และฟังผลในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:30 น. ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ย ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

สำหรับคดีอาญาซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมถูกกล่าวหานั้น ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการสอบสวน โดยพนักงานสอบสวนได้นัดบิดาและน้อง ๆ ของนายอนันฯ ไปให้ถ้อยคำอีกครั้งในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่สถานีตำรวจภูธรจอหอ จังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้ารับฟังการพิจารณาของศาลและติดตามคดีได้ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น