[:th]CrCF Logo[:]

ศาลแพ่ง เลื่อนนัดสืบพยานโจทก์อีกครั้ง คดีมารดา และภรรยา รต.สนาน ทองดีนอก ฟ้องกองทัพบก เป็นวันที่ 20-23 พย. 2561

Share

ใบแจ้งข่าว ศาลแพ่ง เลื่อนนัดสืบพยานโจทก์อีกครั้งคดีมารดา และภรรยาร้อยตรีสนาน ฟ้องกองทัพบกเรียกค่าเสียหายจากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิต ในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11

ในวันนี้ (12 มิถุนายน 2561) ผู้พิพากษาศาลแพ่งออกนั่งพิจารณาคดี หมายเลขดำที่ พ.2580/2559 หรือ คดีมารดาและภรรยาร้อยตรีสนาน ฟ้องกองทัพบก เรียกค่าเสียหายจากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11

โดยฝ่ายโจทก์ มีทนายของมารดา และภรรยาร้อยตรีสนานฯ ส่วนทางฝ่ายจำเลยมีพนักงานอัยการมาศาล ส่วนพยานที่ทางฝ่ายโจทก์ได้ขอหมายเรียกให้มาเบิกความต่อศาลในวันนี้ (12 มิถุนายน 2561) เป็นเจ้าหน้าที่ทหารสามนายซึ่งเป็นประจักษ์พยาน ได้แก่ผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11 จำนวนสองนาย และนายทหารชุดครูฝึกซึ่งเป็นแพทย์สนามหนึ่งนาย ปรากฏไม่มีพยานคนใดมาศาล

ทนายโจทก์จึงได้แถลงต่อศาลว่าได้ดำเนินการส่งหมายเรียกพยาน แต่ปรากฎว่าในรายของผู้เข้ารับการฝึกรุ่นเดียวกับผู้ตายนั้น คนแรกเจ้าหน้าที่ศาลได้ดำเนินการปิดหมายแล้วตามที่อยู่ในทะเบียนราษฎร แต่ไม่สามารถส่งหมายโดยวิธีธรรมดา และวิธีปิดหมายได้เนื่องจากไม่พบที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรดังกล่าว ส่วนคนที่สองติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมาเบิกความเป็นพยานต่อศาลได้ตามวันนัด และท้ายสุดนายทหารชุดครูฝึกฯ เจ้าหน้าที่ศาลได้แจ้งว่าได้ดำเนินการส่งหมายโดยชอบด้วยวิธีการปิดหมายแล้ว ด้วยเหตุนี้ทำให้โจทก์ทั้งสองยังไม่สามารถติดตามพยานทั้งสามปากมาเบิกความต่อศาลตามวันนัดได้ จึงขอเลื่อนนัดสืบพยานโจทก์ในครั้งนี้เพื่อติดตามพยานทั้งสามมาเบิกความต่อศาลในนัดหน้า

ผู้พิพากษาได้สอบถามพนักงานอัยการทนายจำเลยแล้ว ทนายจำเลยแถลงไม่คัดค้าน และได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พยานทั้งสามปากเป็นประจักษ์พยานคนสำคัญในคดี และมีเหตุอันควรให้เลื่อนคดี เนื่องจากโจทก์ได้พยายามติดตามพยานแล้ว แต่ไม่สามารถติดตามได้ จึงอนุญาตให้เลื่อนนัดสืบพยานโจทก์เป็นวันที่ 20 พฤศจิกายน และนัดสืบพยานจำเลยระหว่างวันที่ 21 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร