[:th]CrCF Logo[:]

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ นัดพร้อม คดีฤทธิรงค์ ชื่นจิตร ฟ้อง สตช. เรียกค่าเสียหายจากการทำละเมิดของเจ้าหน้าที่

Share

ใบแจ้งข่าว ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ นัดพร้อม คดีนายฤทธิรงค์ ชื่นจิตร ฟ้อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรียกค่าเสียหายจากการทำละเมิดของเจ้าหน้าที่

จากกรณี นายฤทธิรงค์ ชื่นจิตร โดยทนายความของมูลนิธิเพื่อผสานวัฒนธรรม ได้เป็นโจทก์ ฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นคดีแพ่งต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ คดีหมายเลขดำที่ พ.949/2560 ในข้อหาละเมิดเรียกค่าเสียหายตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จากการถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง 7 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมตัวโดยมิชอบ และทำร้ายร่างกายเพื่อบังคับให้รับสารภาพในคดี ซึ่งตนไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด

โดยโจทก์ได้ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนทางละเมิดในคดีเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 20,800,000 บาท อันเป็นค่าความเสียหายต่อร่างกายจากการถูกทำร้ายร่างกาย ค่าเสียหายจากชื่อเสียงเกียรติยศ และค่าเยียวยาความเสียหายต่อสิทธิเสรีภาพในร่างกาย พร้อมให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติลบล้างหรือถอนประวัติอาชญากรรมของนายฤทธิรงค์ฯ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดพร้อมเพื่อกำหนดวันนัดสืบพยาน ทนายความโจทก์ และพนักงานอัยการในฐานะทนายความจำเลยมาศาล ทนายความโจทก์ได้แถลงต่อศาลว่าฝ่ายโจทก์ประสงค์จะสืบพยานบุคคลจำนวน 9 ปาก  พนักงานอัยการได้แถลงต่อศาลว่าฝ่ายจำเลยจะสืบพยานบุคคลจำนวน 12 ปาก แต่มี 4 ปากที่ซ้ำกับพยานของโจทก์

ศาลอนุญาตให้คู่ความทั้งสองฝ่ายทำบันทึกถ้อยคำของพยานยืนยันข้อเท็จจริงต่อศาลแทนการซักถามพยานต่อหน้าศาลได้ โดยให้ยื่นต่อศาลและสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายล่วงหน้าก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า 7 วัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 120/1  และอนุญาตให้สืบพยานโจทก์ 2 วัน คือวันที่ 15-16 มกราคม 2562 และนัดสืบพยานจำเลย 2 วัน คือวันที่ 17-18 มกราคม 2562