[:th]CrCF Logo[:]

[:th]ใบแจ้งข่าว: ศาลจังหวัดปัตตานีนัดสืบพยานเดือนสิงหาคม 2561 คดีบิดามารดาผู้ตายฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักนายกฯ กรณีเจ้าหน้าที่ยิงประชาชนเสียชีวิต 4 คน เมื่อปี 2558[:]

Share

[:th]เผยแพร่วันที่ 20 มีนาคม 2561

 

ใบแจ้งข่าว

ศาลจังหวัดปัตตานีนัดสืบพยานเดือนสิงหาคม 2561
คดีบิดามารดาผู้ตายฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักนายกฯ
กรณีเจ้าหน้าที่ยิงประชาชนเสียชีวิต
 4 คน เมื่อปี 2558

 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ศาลจังหวัดปัตตานีออกนั่งพิจารณานัดไกล่เกลี่ย ชี้สองสถาน และกำหนดแนวทางการดำเนินคดีหรือสืบพยานโจทก์ ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ.397/2560 กรณีเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 เจ้าหน้าที่ยิงประชาชนเสียชีวิต 4 คน ในพื้นที่บ้านโต๊ะชูด ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี  โดยโจทก์ทั้งแปด (จาก 4 ครอบครัว) เป็นบิดามารดาของผู้ตาย ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก จำเลยที่ 1  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำเลยที่ 2  และสำนักนายกรัฐมนตรี จำเลยที่ 3 รวมเป็นเงินกว่า 39 ล้านบาท

โดยในวันดังกล่าว ฝ่ายโจทก์มีทนายความของโจทก์ทั้งแปด และโจทก์ทั้งแปด มาศาล  ฝ่ายจำเลยมีพนักงานอัยการจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นทนายความจำเลยทั้งสาม มาศาล  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดปัตตานีได้สอบถามคู่ความทั้งสองฝ่ายแล้วว่าไม่สามารถตกลงกันได้ ศาลจึงดำเนินกระบวนพิจารณาคดีต่อไป โดยกำหนดประเด็นข้อพิพาทดังนี้

  1. เจ้าหน้าที่ของจำเลยทั้งสามกระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งแปดหรือไม่
  2. จำเลยทั้งสามต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งแปดหรือไม่ เพียงใด

ประเด็นข้อพิพาททั้งสองดังกล่าว โจทก์เป็นฝ่ายกล่าวอ้าง ภาระการพิสูจน์จึงเป็นของโจทก์ ให้โจทก์ทั้งแปดนำสืบพยานก่อน จำเลยให้การปฏิเสธต่อข้อกล่าวอ้างของโจทก์จึงให้จำเลยสืบพยานแก้ต่างภายหลังโจทก์นำสืบพยานเสร็จสิ้น

ทนายความโจทก์แถลงต่อศาลว่าประสงค์สืบพยานรวม 21 ปาก ใช้เวลาสืบพยาน 5 นัด ทนายความจำเลยแถลงสืบพยาน 14 ปาก ใช้เวลาสืบ 3 นัด ศาลจึงกำหนดวันนัด สืบพยานโจทก์ในวันที่ 8 ถึงวันที่ 10 และวันที่ 14 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 และสืบพยานจำเลยวันที่ 16 ถึงวันที่ 17 และวันที่ 21 สิงหาคม 2561[:]