[:th]CrCF Logo[:]

ศาลแพ่ง เลื่อนนัดสืบพยานโจทก์อีกครั้ง คดีมารดา และภรรยา รต.สนาน ทองดีนอก ฟ้องกองทัพบก เป็นวันที่ 12 มิย. 2561

Share

ใบแจ้งข่าว ศาลแพ่ง เลื่อนนัดสืบพยานโจทก์ คดีมารดา และภรรยาร้อยตรีสนาน ฟ้องกองทัพบก เรียกค่าเสียหายจากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิต ในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้พิพากษาศาลแพ่งออกนั่งพิจารณาคดี หมายเลขดำที่ พ.2580/2559 หรือ คดีมารดาและภรรยาร้อยตรีสนาน ฟ้องกองทัพบก เรียกค่าเสียหายจากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11

โดยในวันดังกล่าว ฝ่ายโจทก์ มีทนายของมารดาภรรยาร้อยตรีสนานฯ ส่วนทางฝ่ายจำเลยมีพนักงานอัยการมาศาล ส่วนพยานที่ทางฝ่ายโจทก์ได้ขอหมายเรียกให้มาเบิกความต่อศาลในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ทหารสองนายซึ่งเป็นประจักษ์พยาน ปรากฏไม่มีพยานคนใดมาศาล ทนายโจทก์จึงได้แถลงต่อศาลว่าได้ดำเนินการส่งหมายเรียกพยาน และเจ้าหน้าที่ศาลได้ดำเนินการปิดหมายแล้วตามที่อยู่ในทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นห้องพักของหน่วยงานทหาร แต่ปรากฏว่าห้องพักของพยานทั้งสองปากนั้นได้เปลี่ยนเป็นชื่อของเจ้าหน้าที่ทหารคนอื่นไปแล้ว แสดงว่าพยานทั้งสองได้ย้ายภูมิลำเนาจากที่พักเดิมไปแล้ว ทำให้ยังไม่สามารถติดตามพยานทั้งสองปากมาเบิกความต่อศาลตามวันนัดได้ จึงขอเลื่อนนัดสืบพยานโจทก์ในครั้งนี้เพื่อติดตามพยานทั้งสองมาเบิกความต่อศาลในนัดหน้า

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ผู้พิพากษาได้สอบถามพนักงานอัยการทนายจำเลยแล้ว ทนายจำเลยแถลงไม่คัดค้าน

ผู้พิพากษาได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พยานทั้งสองปากเป็นประจักษ์พยานคนสำคัญในคดี และมีเหตุอันควรให้เลื่อนคดี เนื่องจากโจทก์ได้พยายามติดตามพยานแล้ว แต่ปรากฎพยานได้มีการย้ายภูมิลำเนาทำให้ไม่สามารถติดตามได้ จึงอนุญาตให้เลื่อนนัดสืบพยานโจทก์เป็นวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญผู้ที่สนใจหรือสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาตามวันและเวลาดังกล่าวหรือติดตามเรื่องราวคดีนี้ได้ที่ https://crcfthailand.org/?s=ร้อยตรีสนาน