[:th]CrCF Logo[:]
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เลื่อนนัดชี้สองสถาน กรณีบิดา-มารดา นายอนัน เกิดแก้ว ฟ้องเรียกค่าเสียหาย สตช.

Share

ใบแจ้งข่าว ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เลื่อนนัดชี้สองสถาน กรณีมารดาและบิดา ของนายอนัน เกิดแก้ว ฟ้องเรียกค่าเสียหายกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากกรณีบุตรชายเสียชีวิตในระหว่างถูกควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ออกนั่งพิจารณานัดชี้สองสถานหรือสืบพยานโจทก์ คดีหมายเลขดำที่ พ.2307/2559 กรณีมารดาและบิดาของนายอนัน เกิดแก้ว เป็นโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำเลย  จากกรณีบุตรชายเสียชีวิตในระหว่างถูกควบคุมตัวของเจ้าหน้า
ที่ตำรวจ

โดยในวันดังกล่าว ฝ่ายโจทก์มีทนายความของโจทก์ทั้งสองมาศาล ฝ่ายจำเลยมีพนักงานอัยการซึ่งเป็นทนายความจำเลยมาศาล  พนักงานอัยการได้แถลงขอเลื่อนนัดด้วยเหตุผลว่าตนได้ขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การออกไปอีกสักครั้งเป็นเวลาหนึ่งเดือน ศาลถามโจทก์แล้วโจทก์ไม่ค้าน แต่ด้วยคดีนี้ศาลเห็นว่าได้ให้โอกาสโดยขยายระยะเวลายื่นคำให้การแก่ฝ่ายจำเลยในครั้งก่อนเป็นเวลาพอสมควรระยะหนึ่งแล้ว ในครั้งนี้จึงมีคำสั่งอนุญาตขยายระยะเวลายื่นคำให้การแก่ฝ่ายจำเลยอีกเพียง 14 วัน คือภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้ศาลจึงมีคำสั่งเลื่อนวันนัดชี้สองสถานหรือสืบพยานโจทก์ไปเป็นวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00น.

ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมการพิจารณาคดีนี้ตามวันเวลาดังกล่าวและสามารถติดตามเรื่องราวของคดีนี้ได้ที่ https://voicefromthais.wordpress.com /?s=อนัน