[:th]CrCF Logo[:]

[:th]ใบแจ้งข่าว: ศาลจังหวัดปัตตานีเลื่อนนัดชี้สองสถานอีกครั้ง กรณีโต๊ะชูด[:]

Share

[:th]เผยแพร่วันที่ 30 มกราคม 2561

ใบแจ้งข่าว

ศาลจังหวัดปัตตานีเลื่อนนัดชี้สองสถานอีกครั้ง

คดีบิดามารดาผู้ตายฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักนายกฯ

กรณีเจ้าหน้าที่ยิงประชาชนเสียชีวิต 4 คน เมื่อปี 2558

 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ศาลจังหวัดปัตตานีออกนั่งพิจารณานัดไกล่เกลี่ย ชี้สองสถาน และกำหนดแนวทางการดำเนินคดีหรือสืบพยานโจทก์ ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ.397/2560 กรณีเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 เจ้าหน้าที่ยิงประชาชนเสียชีวิต 4 คน ในพื้นที่บ้านโต๊ะชูด ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี  โดยโจทก์ทั้งแปด (จาก 4 ครอบครัว) เป็นบิดามารดาของผู้ตาย ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก จำเลยที่ 1  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำเลยที่ 2  และสำนักนายกรัฐมนตรี จำเลยที่ 3 รวมเป็นเงินกว่า 39 ล้านบาท

ในวันดังกล่าว ฝ่ายโจทก์มีทนายความของโจทก์ทั้งแปด มาศาล  ฝ่ายจำเลยมีพนักงานอัยการจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นทนายความจำเลยทั้งสาม มาศาล และพนักงานอัยการได้แถลงขอเลื่อนนัดดังกล่าว เนื่องจากตนได้ขอขยายวันยื่นคำให้การออกไปอีกเนื่องจากอยู่ในช่วงสอบสวนข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดเหตุและจะนำข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวนนั้นทำคำให้การ รวมทั้งต้องส่งคำให้ก่อนให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาก่อนด้วย ศาลอนุญาตต่อตามคำขอโดยให้ยื่นคำให้การภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ส่วนกรณีมีเจ้าหน้าที่ทหารยศพันตรีนายหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายทหารชุดปฏิบัติการในวันเกิดเหตุ ได้ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นจำเลยร่วมในคดีนั้น ศาลได้มีคำสั่งยกคำร้องขอ(ไม่อนุญาตตามคำขอ) เนื่องด้วยศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวมีพนักงานอัยการทนายความของจำเลยทั้งสามอ้างเจ้าหน้าที่ทหารคนดังกล่าวมาเป็นพยานในคดีอยู่แล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ฯคนดังกล่าวสามารถเบิกความอธิบายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์และการปฏิบัติหน้าที่ของตนในวันเกิดเหตุได้โดยละเอียดอันเป็นการแก้ต่างของตนในคดีได้อยู่แล้วด้วยเหตุดังกล่าว ศาลจังหวัดปัตตานีพิจารณาแล้วจึงมีคำสั่งให้เลื่อนคดีออกไป เพื่อให้จำเลยยื่นคำให้การแก้คดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น  โดยศาลกำหนดนัดชี้สองสถานพร้อมกำหนดวันนัดสืบพยานและแนวทางการดำเนินคดี ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.

จากเหตุการณ์ที่เป็นเหตุแห่งคดีนี้ ครอบครัวของผู้ตายทั้ง 4 ครอบครัว ได้รับการอนุมัติเงินเยียวยาจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อต่างๆ  ซึ่งทางครอบครัวของผู้ตายโดยบิดามารดาของผู้ตายซึ่งโจทก์ทั้งแปดคนในคดี ได้แจ้งต่อทนายความของตนว่า ทางครอบครัวได้รับเงินเยียวยาดังกล่าวแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา แต่เป็นเงินจำนวนที่น้อยกว่าที่เรียกร้องตามคำฟ้องอยู่มาก จึงยังคงติดใจดำเนินคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายและความเป็นธรรมให้แก่ผู้ตายตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป

[:]

RELATED ARTICLES

[:th]ศาลจังหวัดปัตตานีสืบพยานจำเลยต่อ คดีบิดามารดาผู้ตายทั้งสี่เสียชีวิตจากปฏิบัติการทุ่งยางแดงโมเดล  ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักนายกฯ  เหตุเกิดขึ้นเมื่อปี 2558[:]

[:th]มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว:ศาลจังหวัดปัตตานีเริ่มสืบพยาน คดีบิดามารดาผู้ตายทั้งสี่ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักนายกฯ กรณีเจ้าหน้าที่ยิงประชาชนในพื้นที่ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เสียชีวิต 4 คน เมื่อปี 2558[:]