[:th]CrCF Logo[:]

วารสารเสียงชนเผ่า ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 [มค. 2561] ปีใหม่ของใคร? ค้นความหมายในหลากหลายวัฒนธรรม

Share

วารสารเสียงขนเผ่า สื่อแนวราบจากชุมชนบนพื้นที่สูง วารสารราย 4 เดือน มกราคม 2561 ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 จัดทำโดย โครงการพัฒนาระบบ และบริการสุขภาพชนเผ่าพื้นเมือง และกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อย และชาติพันธุ์ (พชช.) 76/52 หมู่บ้านคำหยาดฟ้า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  • สวัสดีปีใหม่ มาจากไหน? แต่ใดมา?
  • เด็กสาวผู้ไม่เคยเหนื่อยล้า
  • เทศกาลปีใหม่ม้งในบริบทสังคมปัจจุบัน
  • ปีใหม่ลีซู เทศกาลแห่งความดีงาม คนคืนดีกับคน
  • ใครหายไป? ในกองทุนคืนสิทธิ
  • เรื่องเล่าในความทรงจำ พิธีกินข้าวใหม่ ออบือซอโคะ
  • “อีดิ้ลฟิตรี” วันแห่งการเริ่มต้น ในสังคมมุสลิมเชียงใหม่
  • ล่ามชุมชนกับการเข้าถึงสิทธิและบริการด้านสุขภาพ

มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อย และชาติพันธุ์ (พชช.)
76/52 หมู่บ้านคำหยาดฟ้า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 088 2524 790 อีเมล htp.mailgroup@gmail.com
และ wtamee@gmail.com

บรรณาธิการอำนวยการ: วิวัฒน์ ตามี่
บรรณาธิการ: ขวัญเรียม จิตอารีย์
กองบรรณาธิการ: วิวัฒน์ ตามี่/สุมิตรชัย หัตถสาร/สุพจน์ หลี่จา/ศาสตรา บุญวิจิตร/ขวัญเรียม จิตอารีย์
รูปเล่ม/ศิลปกรรม: ดอกไม้ สตูดิโอ

สนับสนุนโดย
สำนัก 9 สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สนใจรับวารสารหรือเสนแนะได้ที่
โครงการพัฒนาระบบและบริการสุขภาพชนเผ่าพื้นเมือง
มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อย และชาติพันธุ์ (พชช.)
76/52 หมู่บ้านคำหยาดฟ้า อ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 088 2524 790 อีเมล์ wtamee@gmail.com และ domkaistudio@gmail.com

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab